“Sizoyingcwaba sekuphothulwe icala indodakazi”

447

Kusolwa umyeni ngowatholwa engqongqiswe nemoto ngo-2021

SKHOSIPHI MTHEMBU
UVEZELE iNkantolo eNkulu yaseThekwini ukuthi ulinde kuze kuphele icala ngaphambi kokuba angcwabe indodakazi yakhe eyabulawa qede yashiswa nemoto, okusolwa umyeni wayo ngokufa kwayo. Lokhu kuvezwe nguMnu Thanduxolo Bada onguyise kaNkk Khulukazi Ndlovu, owabulawa, izinsalela zomlotha wakhe zatholwa nemoto yakhe eshile esigamekweni esenzeka ngo-2021. Kuleli cala kuboshwe uMnu Sfiso Ndlovu ongumyeni kamufi. ILANGA selike labika izikhawu eziningi ngalolu daba, lapho kuvele khona ukuthi imoto kamufi yatholwa ishisiwe emathuneni. Phambilini kuthulwe ubufakazi be-tracker eyayiveza umzila imoto kamufi eyayihamba ngawo, kuze kube kufika lapho eyatholwa khona.


Kwabikwa nangobufakazi obathulwa ngabakwa-Vodacom, obaveza ukuthi umakhalekhukhwini kaNdlovu wawudonsa kuwona lo mzila okwakuhamba khona imoto kamufi. Izolo ngoLwesithathu bekufakaza uMnu Bada, onguyise kamufi, otshele inkantolo ukuthi kuze kube manje izinsalela zomlotha wendodakazi yakhe kazikangcwatshwa ngoba ulinde kuphele lolu daba enkantolo. Uthe umuntu onamandla okwenza isitifiketi sokushona kwendodakazi yakhe nguyena uMnu Ndlovu (umsolwa). UMnu Bada uphinde wachazela inkantolo ngokunyamalala kwendodakazi yakhe. Uthe washayelwa ucingo ngenye yamadodakazi akhe ekwakhe eMthatha, e-Eastern Cape, imtshela ukuthi ithintwe nguNdlovu eyitshela ukuthi umufi akabuyanga ekhaya.


Uthi wabe eseshayela umkhenyana wakwakhe (uMnu Ndlovu) embuza ukuthi useyile yini emaphoyiseni ukuyobika ngokungabuyi komkakhe.
Uthi waphendula ngokuthi akakayi, uzoya uma eseqede ukuwasha. Eqhuba uMnu Bada, uthi wabe esenikela esiteshini samaphoyisa eNanda, lapho afike washayela umsolwa emazisa ukuthi usefikile emaphoyiseni, wathembisa ukuthi uyeza kodwa wagcina engafikanga. Uqhube wathi esesesiteshini, kwafika umphenyi wecala owamthatha wayomkhombisa lapho kutholwe khona imoto ebinezinsalela okusolwa ukuthi ngezendodakazi yakhe. Uthi wabe esetshelwa ukuthi kuzomele kwenziwe ulibofuzo okuyilo oluzoqinisekisa ukuthi ngabe uhlobene yini naye. Uthi bafika nephoyisa emtholampilo sekuvaliwe wabe esephindelwa kwakhe eMthatha.


Uthi ekuhambeni kwesikhathi wabe eseshayelwa ngelinye iphoyisa limazisa ukuthi icala seliphethwe yilona. Uthi kwafika amaphoyisa amabili kuyena ezothatha ulibofuzo. Uthi bamchazela ukuthi kabakwazanga ukuthatha zonke izinsalela zaloyo watholakala ngenxa yokusha. Uthi bamtshela ukuthi bathola nezingubo okuyizo abathi bazosebenzisa zona. Sebeluthathile ulibofuzo uthi amshayela amaphoyisa amtshela ukuthi imiphumela ithi 99.7%, okusho ukuthi izinsalela abazithola ngezendodakazi yakhe. Ummeli womsolwa utshele uMnu Bada ukuthi ikilayenti lakhe liyakuphika ukuthi wakhuluma nalo, kodwa lithi wakhuluma nomshana walo, lokhu uMnu Bada athi kungamanga. Ummel uphinde wabuza ukuthi ukuthathaphi ukuthi umuntu onamandla okwenza isitifiketi sokufa kukaNkk Ndlovu ngumsolwa kuphela. Uphendule ngokuthi ngokwazi kwakhe uma kushone unkosikazi womuntu, ngumkhenyana wakhe ongenza isitifiketi sokushona eMnyangweni wezaseKhaya

Previous articleKuboshwe uthunjana”ngokubulala”umfowabo oyinyanga
Next articleU-RHOO UTHIELAKULELI LABHACAZA NGOKUDEDELA U-BARKER KWI-BAFANA