Wonga 38% wentengo ejwayelekile.

Cofa ephepheni elingenzansi ngeminye imininingwane.

Ungasazisa ngemicabango yakho – subs@ilanganews.co.za