U-Boxer nesethembiso kubalimi abasafufusa

124

THANDOLUHLE NGUBO

BAZOQHUBEKA nokufaka isandla ekuthuthukiseni intsha nabalimi abasafufusa abesitolo sokudla, uBoxer. Lokhu kuvezwe yisikhulu esibhekelele ezokuxhumana kwaBoxer, uNkk Ntombi Dludla, ngesikhathi kuqhubeka uhlelo lwabo, iLocal Good Agricultural Practise (LGAP) and Market Access Requirement (MAR), esikhungweni sezolimo, iSiyazisiza Trust, eMthunzini, ngeledlule. 

Ngokusho kukaNkk Dludla, abalimi abawu-60 abahlomule kulolu hlelo bayingxenye yabawu-300 abathweswe iziqu zolimo kwi-Eastern Cape Farmers’ Project, nyakenye. 

Ngokomqulu oshicilelwe yilesi sitolokazi, iLGAP wuhlelo oluqukethe imikhombandlela yokuthuthukisa abalimi abasafufusa, ngokubafundisa izindlela zokulima okubalwa kuzo ukuvikela izitshalo, inhlanzeko, izikhuthazi nokuphepha kwezisebenzi. I-MAR ibafundisa ngezindlela zokukhuphula imikhiqizo, bakwazi ukuhwebelana nezimakethe,
izitolo nemiphakathi. 

UNkk Dludla uthe ukholwa wukuthi abalimi abebeyingxenye yalolu hlelo bazuze okukhulu okuzobalekelela phezu kolwazi abanalo. Uthe uBoxer usazoqhubeka nezinhlelo neminye imizamo yokuqinisekisa ukuthi abalimi abancane bafundiswa kabanzi ngezindlela zokukhulisa amakhono abo kwezolimo, baphinde bathole nezindlela ezintsha zokukhulisa isivuno sabo, sigcine sifinyelele ezimakethe.

Previous articleUbanjwe nomakhalekhukhwini kamufi omunye wabasolwa kwelokudlwengula nokubulala
Next article“Lidayise ugobela ithwasa” elibanjwe nezitaputapu emzini womuntu