“Ubaba ubazi iSilo esisodwa” kusho abakwaButhelezi

983

NONHLAKANIPHO SHINGA

INDODANA yeNkosi Mangosuthu Buthelezi, uMntwana uZuzifa Buthelezi, itshele amakhosi aseNdlunkulu kaZulu
ukuthi umndeni wayo wenqabile uma uMntwana uSimakade efuna ukuyowubona njengoba uyise ubazi iSilo uMisizulu kaZwelithini kuphela njengeSilo samaZulu. 

NgoLwesithathu, amakhosi abebizwe wumndeni kaShenge KwaPhindangene ukuyogezwa, emuva
kokukhothama kwakhe. 

“Sithole umbiko wokuthi uMntwana uSimakade ufisa ukuzohlanganisa amehlo nathi njengomndeni wakwaButhelezi, savuma ngoba uvumelekile lapha ekhaya njengomntwana. 

“Ngokuhamba kwesikhathi, sithole ukuthi ufuna ukuza njengesilo, kwase kudingeka
ukuba sihlangane siludingide lolu daba njengomndeni, ngoba ubaba ubazi uMisuzulu kaZwelithini njengeSilo. 

“Yilokho okwenze sangavuma ukuba eze ngoba nathi sazi iSilo sisinye,” kusho uMntwana uZuzifa etshela amakhosi.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngoMsombululo Isilo uMisuzulu besihambele KwaPhindangene, siyokhalisana nomndeni. 

INkosi uSifiso Shinga – engusihlalo weNdlu yabaHoli boMdabu KwaZulu-Natal – ibonge ukusukumela phezulu kwamakhosi uma ethola isimemo sokuyogezwa KwaPhindangene.

Amabutho agezwe ngamaguqa amabili kwathi amakhosi agezwa ngawu-5. 

USihlalo weNdlu yamaKhosi namaKhoi-San, iNkosi Phathizwe Chiliza nayo ibikhona.

Previous articleUphenduke “isilomo” enkantolo obhekene nelokubulawa kwephoyisa
Next articleUzwakalise umyalezo kayise nge-IFP