Ubabaza unya lukamakhelwane umzali wengane ‘egwilizisiwe’

164

 

THANDI ZONDI

UFISA basuswe omakhelwane bakhe endaweni, unina womfana (4), okusolwa ukuthi ‘ugwiliziswe’ ingane yamakhelwane eneminyaka ewu-7, yashona ngeledlule ngoLwesibili zibhukuda.
UNkz Ncamisile Myeza (33) wasextension, eChesterville, eThekwini uthi kuvuka iminjunju uma ebona umndeni wengane esolwa ngokubulala eyakhe, ungatshengisi ukuzwelana naye ngento eyenziwe yingane yabo. UNkz Myeza usola ukuthi indodana yakhe uLeeto Myeza (4), ibulawe ngenhloso yingane yakwamakhelwane.


Uthi indodana yakhe yalandwa esikoleni i-H.P Ngwenya nguyise ngaphambi kokuphuma kwesikole ngenxa yokuthi kwakuphele amanzi.
“Mina ngabuya ntambama ngiphuma emsebenzini, kuthe ngisazihlalele ngezwa sekufika ingane yakwamakhelwani ithi uLeeto kuthiwa usemfuleni,” echaza.
UNkz Myeza uthi akakholwanga into ayibona ngamehlo akhe, efica ingane yakhe ivele ngomhlane intanta emanzini. “Kuthiwa umsolwa (7) uyena owabiza eyami nezinye ezimbili, wathi makuyobhukudwa. Sebebhukuda waphushela eyami emanzini, yagwiliza. Okungiphatha kabuhlungu wukuthi yize isikweqe amehlo indodana yami, umsolwa wathi mangingabizwa ngoba ngizobagwaza, zasaba nezingane ukungibiza,” echaza. Uthi ngaphambi kokuba atshelwe izingane, zaqala zabizana zodwa ukuyobona isidumbu yena engazi lutho.
Uthi bazama ukuphuthumisa indodana yakhe esibhedlela, bafika kwathiwa sekunesikhathi ishonile.


“Okungiphatha kabi kakhulu wukungazisoli kukanina noninakhulu kamsolwa. Ngiyazi ukuthi bebengayithumile, kodwa bekunani ukusondela eduze bazongikhalisa ngokungehlakele? Eyami ingane ikobandayo, eyabo iyaqhubeka nokufunda nokudlala emgwaqweni. Engikutholayo amagama okungibhuqa kuphela, umkhulu wengane ongahlali la kuphela osesekile,” echaza.


“Ngiyafisa kwenziwe ubulungiswa, yize ngazi ukuthi ingane isencane ngeke iboshwe. Okungenani baqhele kimina ngoba uma ngibabona bangizwisa ubuhlungu, abazwelani nami. Akukho okubi engibafisela kona kepha ngiyathunukala mangibabona,” esho.

Uthi akafisi kube nomzali ozodlula esimweni esinjengesakhe, wenxusa umasipala ube nendlela yokubhekana naloya mfula okuchitha kuwo izitamkoko.
Uchaza indodana yakhe uLeeto njengebihlakaniphe ngaphezu kweminyaka yayo.”Ibithandwa kakhulu emphakathini, ihlakaniphile, ubengakhohlwa ukungikhumbuza ukuthi uyangithanda,” kubalisa uNkz Myeza.

Okhulumela amaphoyisa akwa-KwaZulu-Natal uLt Col Nqobile Gwala usiqinisekisile lesi sigameko washo ukuthi amaphoyisa avule idokodo lophenyo
tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleBasagcwele amathafa abadubula babulala uqweqwe lommeli
Next articleKabagculisekile ngempendulo kolwesikole esishiywe ngaphandle