Ubalisa ngamanesi onendodakazi ‘eboshelwe ukuzama ukubulala usana’

138

THANDI ZONDI

UKHALA ngomzukulu wakhe ohleli ngaphandle kukanina uNkk Bongi Zungu waseNtshongweni ngemuva kokuba amaphoyisa eshaqe indodakazi yakhe izele esibhedlela isolwa ‘ngokuzama ukubulala umntwana’.

Elandisa ILANGA uNkk Zungu uthi indodakazi ebisinezinyanga eziwu-8 izithwele, ingeniswe ngeSonto esibhedlela iRK Khan eChatsworth ikhala ngezinhlungu. Uthi kwedlule izinsukwana wathola ukuthi indodakazi yakhe isibelethile.

“Ingitshele ukuthi ibiphiswe wukuchama yaphuthuma endlini encane yasewodini, kanti izofike izalele khona. Yabe seyimemeza icela usizo konesi nembala yasizakala,” esho.
Uthi kwedlule izinsuku ezimbili wabuza ukuthi indodakazi yakhe izophuma nini, unesi wamtshela ukuthi seyibelethile kepha isazokwenza isitatimende samaphoyisa. Bekulokhu kuqhubeka isikhathi enikwa impendulo eyodwa. Uthi uthuke woma etshelwa ukuthi yingoba izame ukubulala umntwana ebimkhulelwe.

“Bathi ingane bayamephuca, ngabe sengicela ukuthi inikwe mina bavuma,” esho. Uthi kuthe uma eseyoyilanda watshelwa ukuthi seyithuthelwe esibhedlela eRoma (St Marys Hospital). Ngemuva kwalokho uthi akazange esayithola nempendulo eqondile kusonhlalakahle kuze kube manje.
“Iyangigulisa yonke le nto. Le ngane ehleli ngaphandle kukanina ekubeni ngikhona ngingugogo wayo basho ukuthini ngayo? Indodakazi yami ewumdlezane osebuthaka ohlaliswe esitokisini samaphoyisa kuthiwani ngawo njengoba ngingachazelwa lutho njengomzali?

“Usana beluvele luzohlala nami ngoba indodakazi iya enyuvesi kulo nyaka, besengiyikhokhile nemali yokubhalisa, kumele engabe (indodakazi) ilungisa into ezithinta isikole kodwa kakwenzeki lokho,” kubalisa uNkk Zungu.
Uthi ngisho uyise wengane akavunyelwe ukuba ayibone ngoba bethi wakhuluma ukwedelela emanesini. Kwayena unina wengane akavunyelwe ukuyibona.

“Ngifisa isibhedlela sichaze ngoba amanesi avele azithathela izinqumo ngaphandle kokungithinta njengomzali. Ingane iqede isonto lonke esibhedlela belokhu bethi izobhala isitatimende samaphoyisa kanti sebeyayibopha,” esho. Uthe kuthiwe izovela enkantolo kaMantshi eChatsworth.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal uMnu Mdu Ncalane, uthe umnyango ngeke uphawule ngalolu daba kwazise selusemaphoyiseni. “Uma kusuke sekuvulwe icala kuba ngabakwaSAPS abaphawulayo,” kusho uNcalane.

Okhulumela amaphoyisa amaphoyisa KwaZulu-Natal uCol Robert Netshiunda, uthe kabanalo icala elivuliwe, bakwazi ukuphawula emacaleni abanawo aqinisekisiwe. tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleUgeqa amagula ngokwenzeka kubulawa ikhansela
Next articleKume ukufunda kubulawa unogada emagcekeni esikole