Ubalisa ngokwehliswa isithunzi ‘omuhluzwe umqashi’ epulazini

855

Indoda ithi yayigxotshwa kubuka ngisho inkosikazi yayo

SKHOSIPHI MTHEMBU 

UMnu David Mpungose (52), usale emabokoboko kanjena emuva kokushaywa. Usola umqashi wakhe ngokumbhaxabula kubuka nomkakhe emsola 
ngokuphuza emsebenzini. 

UKHALA ngokuhudulwa kwesithunzi sakhe odakeni owesilisa osebenza epulazini, iMevamhlophe Livestock, eMthonjaneni, othi wamuhluzwa ngumqashi wakhe ebambisene nonogada wakhe kubuka umkakhe, owagcina ephume ngesamagundane emotweni wayofolokohla esikhotheni ngoLwesibili olwedlule.

 UMnu David Mpungose (52), owasala emabokoboko emuva kwalesi sigameko, uthi wayeshayelwa ukuthi uphuze emsebenzini, yize ethi akabuthinti utshwala futhi nomshini wokuhlola izinga labo egazini waveza ukuthi akakaze abuthi mbibi ngosuku lwesigameko. 

Utshele ILANGA ukuthi akazi ukuthi wasinda kanjani umqashi nonogada bembhuquzisa phambi komkakhe. 

Uthi indaba yaqala emuva kokuba eshayele umqashi ucingo emtshela ukuthi imoto yomsebenzi, ehlala kuyena, iyamhlupha. 

“Ipulazi engisebenza kulona lidayisa izinkomo kanti umsebenzi wami wukuzihambisa uma zithengiwe. Ngelanga engashaywa ngalo, ngashayela umqashi ucingo ngimazisa ukuthi imoto idinga ukulungiswa ngoba iyangihlupha, kanti namaphoyisa anginika inkinga emgwaqweni. 

“Wangitshela ukuthi mangiye nayo kuyena uma sengiqedile ukusebenza. Ngathatha inkosikazi yami ukuba ingiphelezele, kwathi sengifika khona, ngaphambana naye ephuma nonogada wakhe. 

“Ngenxa yokuthi lalina, ngazama ukujika ngokushesha imoto yashibilika odakeni. Wavela wama, waphuma emotweni weza kule engangihamba ngayo wangitshela ukuthi ngidakwe emsebenzini, kade ngiphuza. 

“Ngamtshela ukuthi kangibuphuzi utshwala, kodwa unogada wakhe wakhipha umakhalekhukhwini wakhe ethi mangifuthe kuwona. Ngenza njengoba esho unogada, kwathi sengiqedile wathi mangimlandele.

“Ngesikhathi ngimlandela, umqashi wavele waya emotweni wathi vele ngiphuzile, yingakho imoto ingene odakeni, watshela unogada ukuba angibambe. Emuva kwalokho wangingenela ngesibhaxu ngaze ngawa phansi. 

“Umkami waphuma emotweni wabaleka wayongena esikhotheni ebona ngigxotshwa sengilele phansi, ngitalajwa ngemvubu, ngimuhluzwa nangezibhakela,” kusho uMnu Mpungose. 

Uthi washaywa waze waphelelwa ngamandla, waquleka, waphaphama esebhuthini yemoto.  

Utshele ILANGA ukuthi umqashi nonogada bahamba naye bayomdalakaca esiteshini samaphoyisa aseBabanango, bathi bambambe entshontsha imoto. 

“Amaphoyisa ngawachazela konke okwenzeka, abiza i-ambulensi yangiphuthumisa esibhedlela,” kusho uMnu Mpungose. 

Uthi isimo akusona sinzima njengoba engakwazi nokuzidlela kanti nesithunzi sakhe sehlile njengoba eshaywe phambi komkakhe. 

“Umkami akekho esimeni esihle ngenxa yale nto, noma ngithi ngiyazama ukumduduza, uvele akhale,” kusho uMnu Mpungose. 

UMnu Vither Udash ongummeli womqashi kaMnu Mpungose, uthe ngeke bakwazi ukuphawula ngalolu daba okwamanje njengoba kuvulwe icala, wathi kodwa angakuqinisekisa ukuthi ingamanga aluhlaza cwe eyokuthi uMnu Mpungose akabuphuzi utshwala ngoba ngelanga lesigameko wayephuzile. 

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe icala lokushaya ngenhloso yokulimaza. Amaphoyisa asaphenya.

Previous articleIphinde yaphoxa i-Chiefs ihlulwa
Next articleUgxeka ukuqashwa kosaziwayo ‘ukuhlobisa’