Ubehlale ezibuza ngokusala ngaphandle kuMkhokha

411

LUCKY CAIN

KUFEZEKE iphupho umsakazi woKhozi FM uZimiphi Zimdollar Biyela ethola indawo kwintandokazi yomdlalo owuchungechunge awukhonzile Umkhokha okhonjiswa kuMzansi Magic, phakathi nezinsuku. UZimdollar uqale ukubonakala kulo mdlalo ngoLwesine, udlala indawo kaNkk Khumalo ongunina kaMengameli, umyeni wakhe kunguMdu Mnguni odlala eyokuba nguMnu Khumalo.

Ekhuluma neLANGA Lempelasonto ngokujoyina lo mdlalo uZimdollar, uthe kufezeke iphupho ngokuba yingxenye yalo mdlalo. “Umkhokha ngawuthanda usadlala iziqembu eziwu-13, ungakabi wuchungechunge. Ngangizibuza ukuthi ngisale kanjani mina ngoba ngangizibona ngingomunye wabalingisi bawo,” kusho yena.

Uthi nangesikhathi usuzoba wuchungechunge, ibisekhona intshisekelo njengoba ubewubuka futhi ewuthanda. “Kuyasho ukuthi uma uNkulunkulu ubengihlelela isikhathi esifanele nendawo efana nalena engiyitholile,” kusho yena. Uthe ubonile abantu bekhuluma ezinkundleni zokuxhumana ngokuthi kuqashwa abalingisi ababodwa nabavele besebenza kule midlalo kamabonakude. Ephendula lezi zinkulumo uthe, abantu kumele bakuqonde ukuthi emhlabeni wonke umuntu ubekelwe okungokwakhe. “Nabo kumele bakuqonde ukuthi uma into kungeyakho, ngisho ungaba nemisebenzi emingaki noma ube matasa kangakanani uma kungeyakho, ngeke kujike lokho. Nabo labo abakhulumayo babekelwe okungokwabo okumele balinde isikhathi sabo,” esho.

Echaza ngale ndawo ayilingisayo, uthe uyaqala ukudlala indawo yokuba yisigwili. “Le ndawo izoveza olunye uhlangothi ngami abantu abangakaze balubone emidlalweni esengike ngayilingisa phambilini,” kusho uZimdollar enezela ngokuthi unenhlanhla ngokuthi uhlale ethola izindawo azifisayo. “Ngiyakuqonda ukuthi kulo mkhakha ngeke ngihlale ngithola izindawo ezihambisana nami, kodwa-ke mina ngivamise ukukugwema uma ngibona indawo engingahambisani nayo. Angiyi nokuya kwinhlolokhono,” kusho yena ebala ukulingisa unqunu, ukuphuza utshwala nokubhema. “Ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ukudlala lezo zindawo ngoba okunye kazihambisani nami nanenkolo yami,” esho.

Uthe kuyajabulisa ukubona imidlalo kamabonakude ikhula KwaZulu-Natal ngoba lokhu kuvula amathuba emisebenzi kubalingisi bakulesi sifundazwe abangafudukeli eGoli. UZimdollar uphinde watshela leli phephandaba ukuthi akuhlale kumhambela kahle kwezokulingisa njengoba namanje esanesilonda ngokusala ngaphandle emdlalweni Ushaka Ilembe. “Angifuni ukuqamba amanga, ngangibona kungifanele ukuba yingxenye yawo lo mdlalo kodwa kuyasho ukuthi ngangingadalelwe wona ngoba angibizwanga nakwinhlolokhono. Nganginesifiso sokulingisa kuwona,” kusho yena.

Uphethe ngokuveza ukuthi ukuthanda kokubili ukusakaza nokulingisa ngoba kuveza amakhono ahlukene kuyena. UZimdollar ushayela uhlelo lwasemini oKhozini olubizwa ngokuthi Dankie 1223 alushayela noKing Sifiso.

Previous articleUgaxele oqophe i-video ethuka uthishanhloko
Next articleIphinde yakhala ngaphansi i-ANC kwimizamo yokunqanda iMK ekusebenziseni uphawu