Ubencelisa amawele umsakazi obembula izinqa ezangomeni-mbumbulu

854

NONHLAKANIPHO SHINGA

SIKHULU isililo ezinkundleni zokuxhumana ngokudlula emhlabeni komethuli wohlelo olwembula izinqe kogobela-mbu-mbulu, kuMoja Love (channel 157). USthembele Guju – obaziwa ngelikaGogo Mathambo – kuvela ukuthi udlule emhlabeni ngoLwesibili emuva kokugula isikhashana. Abaningi baveze ukuthi uhlelo lwakhe belumdalela izitha ezi-ningi njengoba ebelandela ogobela abebedlala nga-bantu. Bachaze lolu hlelo njengoluvule abantu abaningi amehlo, ikakhulukazi labo abenza imikhuba yesintu. 

Ngokwesitatimende esikhishwe yiMoja Love, kuvele ukuthi, uGuju ugule isikhashana wabe ese-dlula emhlabeni. 

“Ukudlula kwakhe emhlabeni kusethusile kakhulu siyisiteshi, ngoba ubeneqhaza elikhulu nelibalulekile emiphakathini. UGogo Mathambo ukhombise ukuba nesibindi njengoba ebebhekana emehlweni nezangoma nogobela, elwela ukuthi kwenziwe izinto ngeqiniso emkhakheni wokwelapha kwesintu. Sikhalisana nomndeni wakhe, abangani nabalandeli bakhe. Uzokhunjulwa kakhulu ngomsebenzi abewenza,” kusho lesi siteshi. Ngaphandle kokushayela lolu hlelo, uGogo Mathambo ubencelisa amawele njengoba ebengumsakazi owaziwayo kwi-Emalahleli FM, eMphumalanga. Ubethula uhlelo oluthi “Emthonjeni Wempilo” kanye ngesonto. Kulolu hlelo ubechaza amaphupho, eluleke abalaleli ngezikamoya nangokubhekana ngqo nezingqinamba abahlangabezana nazo. 

Abalandeli bakhe ezinkundleni zokuxhumana bakhalisane nomdeni wakhe.

Isikhulu esiphezulu seMoja Love, u-Aubrey Tau, kasitholakalanga ukuphawula ngokudlula kukaGogo Mathambo, ucingo lwaso belukhala, lungabanjwa.

nonhlakaniphos@ilanganew.co.za

Previous articleUyazifela ngemfuyo uGatsheni kamaskandi
Next articleBesisanda kushonelwa isisebenzi sezemvelo esibulawe yimvubu