Ubhekene namacala abucayi ummeli welokubulawa kukaMeyiwa

294

THANDOLUHLE NGUBO

I-National Prosecuting Authority (NPA) iqinisekise ukuthi ummeli wabammangalelwa ababili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ubhekene namacala awu-4 enzeka ngonyaka ka2022. Le nhlangano yokushushiswa iveze ukuthi u-Adv Thulani Mngomezulu, omele ummangalelwa wokuqala uMuzikhawukhulelwa Sibiya, nowesibili uBongani Ntanzi, kuvele ukuthi ubhekene necala lokwakha itulo lokubulala, elokuzama ukubulala umkakhe uNkk Dumisile Mngomezulu, ukwephula imibandela yesivimbelo senkantolo nelokunqaba ukuboshwa.

Imibiko iveze ukuthi uMngomezulu wayehlela ukubulala umkakhe nezingane ngokuthungela ngomlilo umuzi wakhe bephakathi. Kuthiwa lokhu kwavela ngemuva kokubanjwa kwesigubhu sika-petrol emotweni yakhe, nokusolwa ukuthi wayezosisebenzisa uma esegila lomhlola. I-NPA iveze ukuthi nakuba uNkk Mngomezulu azama ukuwesula amacala kodwa yenqaba (i-NPA) yanquma ukuqhubeka nokumshushisa uMngomezulu ngenhloso yokuvikela umkakhe nezingane. Ithi naye uMngomezulu wakuphikisa ukushushiswa kwakhe, wafaka amaphepha eNkantolo eNkulu yase Pitoli.

“INkantolo yanquma ukuthi kube nokubonisana phakathi kukaMngomezulu neNPA, ukuze kuphume isinqumo sokuthi iyaqhubeka yini nokumshushisa, kungenzeka-ke izingxoxo zokubonisana ziqale ngenyanga ezayo,” kusho iNPA.

Kuzokhumbuleka ukuthi uMngomezulu ungummeli wesibili ecaleni lokubulawa kukuMeyiwa ‘ovukelwa’ amacala enzeka phambilini. Ngonyaka ka-2022 owayengummeli uMalesela Teffo, waboshwa ngemuva kokuqulwa kwalo icala likaMeyiwa. Kwabikwa ukuthi uboshelwe icala lokushaya nokungena kwesinye isakhiwo ngokungekho emthethweni. Ngemuva kwalokho kwavela amanye amacala, nokwaphetha ngokuthi uTeffo adatshulelwe isitifiketi sakhe sobummeli, wathenjiswa nokubhadla ejele unyaka wonke uma eke wabonakala esebenza njengommeli.

Previous articleUngqongqoshe uxhase isiskole esiphase kahle umatikuletsheni
Next article‘Sishaye khona iSilo siqoka undunankulu’ -ungoti