Ubhekene nobunzima odinga umnikelo wesibindi

175

SKHOSIPHI MTHEMBU

INZIMA impilo ku-Aphelele Gcwensa (5) (osesithombeni) onenkinga yesibindi osekuphele iminyaka elinde umuntu ozomnikelela ngaso. 

UNkz Nomthandazo Gcwensa ongunina ka-Aphelele, uthi selokhu wazalwa ngo-2018 lo mfanyana, uphila ngokuphuma engena ezibhedlela emuva kokutholakala kwale nkinga. 

Umndeni uthi uma sekumvukile ukugula, umzimba uyavuvukala, aphalaze igazi eliba namahlule.

UNkz Gcwensa uthi ufisa ukuthola umSamariya olungileyo ongasiza anikelele indodana yakhe ngesibindi. Uthi odokotela bazama ngakho konke okusemandleni ukusiza indodana yakhe. “Angasizakala uma engathola umuntu ozo-mnikelela ngesibindi. Ngazama ngesami ko-dwa bangichitha ngoba kunemishanguzo engiyisebenzisayo. Uyise bamchitha ngoba uyabhema,” esho.

Uthi odokotela bamtshela ukuthi uma ingane isifakwe isibindi, kuzomele athole indawo ezohlala kuyona engenawo umsindo, ezokuba nendlu yangasese ngaphakathi (endlini) ngoba kakumele igcaluze, okungaba yingozi yokuba itheleleke ngamagciwane. Uveze ukuthi watshelwa ukuba ahlale endaweni eseduzane nomgwaqo la-pho i-ambulance efinyelela kalula khona. Yize eseluthola usizo lokwakhelwa indlu ehambisana nezidingo zika-Aphelele, kodwa uthi inkinga yindawo yokwakha engatholakali.

Previous articleIPirates ingase ilahlekelwe nguMonyane
Next articleKucasule umphakathi ukudedelwa kosolwa ngokubulala