Ubhekwe ngabomvu umhlangano wokuqala wePhalamende laseNingizimu Afrika

67

BHEKI NDLOVANA 

KUBHEKWE ukuba ezinsukwini ezimbalwa ezizayo kumenyezelwe usuku lomhlangano wokuqala wePhalamende laseNingizimu Afrika ukuze kuqale kwakhiwe uhulumeni ozobusa izwe. UMnu Moloto Mothapo okhulumela iPhalamende, uthi izinhlelo zimi ngomumo mayelana namalungiselelo okungeniswa kukahulumeni omusha. Uthi umhlangano wokuqala uzokwenzelwa eCape Town International Convention Centre (CTICC). 

Ngokomthetho, iNhloko yabeHluleli (Chief Justice of the Republic), okunguMnu Raymond Zondo (osesithombeni), yiyona ezonquma usuku lomhlangano wokuqala wePhalamende. Kumele uhlale zingakapheli izinsuku eziwu-14 emuva kokumenyezelwa ngokuse-mthethweni kwemiphumela yokhetho. “Emhlanganweni wokuqala wePhalamende – ozobe uphethwe yiNhloko yabeHluleli – kumele kwenzeke izinto ezine. Okokuqala wukufungiswa kwamalungu amasha ePhalamende, okwesibili wukukhethwa kukasomlomo, okwesithathu wukukhethwa kwesekela likasomlomo bese kulandela ukukhethwa kukamengameli wezwe,” kuchaza uMothapo. 

Njengoba kunokudideka kwabanye mayelana nesikhathi agcina ngaso umengameli ophethe izwe njengamanje nethimba lakhe longqongqoshe, uMothapo uthi umengameli ugcina ngosuku lokufungiswa kukamengameli omusha. Uthe nongqongqoshe abasezikhundleni njengamanje bazozibeka phansi izintambo ngosuku lokufungiswa kongqongqoshe abasha. 

Ngokuchaza kukaMoloto, ukuqhubeka kukamengameli okhona njengamanje kuze kube wusuku lokugcotshwa komusha kusuke kwenzelwa ukuthi kungabi negebe ekuphathweni kwezwe. Uma umengameli omusha wezwe esengenile esikhundleni, uzobe eseqoka ikhabhinethi (ongqongqoshe namasekela abo). 

Ngaphezu kwalokho umengameli, ngokubambisana nosomlomo wePhalamende nosihlalo weNational Council of Provinces, banquma usuku oku-yovulwa ngalo ngokusemthethweni iPhalamende. 

  bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleAkuzethusi ezothisha ukuhlongozwa kwenyunyana edlelana neMK
Next articleKuthunuke umkhuzi wamaphoyisa ukubulalana kwamaphoyisa “ebanga imali”