UBig Zulu ‘akanavalo’ngempi yesibhakela nosomabhizinisi

650

Uthi lo mdlalo ungasetshenziswa ukulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane ezweni

THANDI ZONDI

“Angisabi nsizwa mina, ngaqhathwa ekwaluseni nasengomeni,” kusho umrepha uBig Zulu njengoba ezongqimuzana nosomabhizinisi uPhumlani Njilo empini ezokuba mhla ka-9 ngoDecember (Zibandlela), eMooi River. Exoxa neLANGA, uBig Zulu uthe ukudlala isibhakela akusiyo into ayiqala manje, kanti ukhule elivuzisa ekhanda ensizweni. Uchaza lo mdlalo njengonika imfundiso. “Isibhakela sinomthetho, kawusidlali noma yikanjani. Futhi osidlalayo uyazi ukuthi kawuvele ulwe noma yikuphi,” esho. Uthi lo mdlalo ungenye yezinto ezingasetshenziswa ekulweni nesihlava sokuhlukumezeka kwabesifazane, ngokuthi indoda ezizwa ifuna ukulwa ingene eringini nenye. Echaza ngokuthi ufike kanjani kweyokuthi bangcwekisane nosomabhizinisi eringini, uthe: “uNjilo nguye ocele ukulwa nami ngangaba nankinga, ngenxa yokuthi lo mdlalo kawusadumile njengakuqala.


“Sakhula abazali behlalela izimpi zezingqwele ezifana noDingaan Thobela noBaby Jakes Matlala. Manje kawusazi nokuthi ngubani oyingqwele kuleli,” echaza. “Emazweni angaphandle isibhakela siyakhokhela, kunabantu abaphila ngaso njengoba kwenzeka ebholeni. “Kuleli kuthule du. Angazi noma kubhimba kwezokumaketha noma yiwona ngqo umdlalo ongafiki kubantu.” Phambilini uBig Zulu walwa noBrian Dings wamehlula, imali ayihlomula lapho wanikela ngayo. Ebuzwa ukuthi uzokwenza okufanayo yini nakulokhu, uvele wahleka. “Ngeke umuntu ahlezi enikela njalo ngoba uma ngisuke ngizolwa kudingeka ngizilungiselele, okusho ukuthi kunemicimbi engiyikhanselayo. Kumele ngibe nendlela yokubuyisa leyo mali.” Echaza ngokuzilolonga, uthi unabaqeqeshi abamsizayo. Uthi kwesinye isikhathi uma isisindo seqile kumele asehlise, ashintshe nendlela yokudla.


“Lolu wuhlobo lomdlalo olunzima, oludinga uzilungiselele ngempela uma uyongena eringini. “Njengoba ngizoya ekhaya eBergville, kunensizwa engizodlula ngiyithathe eThekwini ukuze ifike ingilolonge kulezi zinsuku ezintathu engizobe ngizihambile.” Ebuzwa ngesitha azokulwa naso uthe: “Hhayi akusiye umfana engimesabayo, yize enesipiliyoni. Ngijimela khona lokho ukumlahla phansi.” UNjilo echaza ngokucela uBig Zulu inselelo, uthi indaba yaqala ekade ephoste i-video ekhasini lakhe lezokuxhumana, ethinta ezamanqindi. “Kwase kuba khona abalokhu bebuza ukuthi ngiyamesaba yini uBig Zulu, ngasho ngathi angimesabi. “Bafaka igama lakhe kule ngxoxo naye waphendula ethi akangesabi. “IBoxing South Africa yayibona le nkulumo yangenelela, yathi masiyenze ibe semthethweni lempi,” esho. Uthiungumuntu ohlezi ezivocavoca.


Uthi usophe ukumlahla phansi uBig Zulu. “Udla usu nenhloko, nazo zonke izinto ezidliwa ngamabhinca. Laphaya eringini kudingeka umuntu ojimile. “Ngizomtshinga phansi ngomzuliswano wesibili noma wesithathu, kuzobe kuyimpi kaDavide noGoliyathi. “Akudingi-ke ukuba ngichaze ukuthi kwenzekani kuGoliyathi.” Uthe uma enqoba u-10% wemali uzonikela ngawo ebandleni lakhe i-Covenant Fellowship Church International eholwa ngu-Apostle Collins Dlomo.
tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleUsatokile owengozi yeloli okwabhubhakuyona izingane oPhongolo
Next articleUMr Magic ucacisa ngesinqumo sokujoyina i-EFF