Ubonge abathandi bomculo eklonyeliswa nge-platinum

291

MTHOBISI SITHOLE

UCISHE wawuyeka umculo ngenxa yokuba mnyama kwendlela yakhe kulo mkhakha, umculi kamasikandi, uKhuzani “Gatsheni” Ndlovu wasoPhongolo, oklonyeliswa nge-platinum ngabakwaRecording Industry of South Africa (Risa) ngoLwesihlanu ngenxa yokudayisa kakhulu komculo wakhe. 

Lo mculi uthi bekungasebenzeki, waze wanquma ukushintsha negama ayefike ezibiza ngalo emculweni, likaKhuzani Ndlovu, waba nguGatsheni. 

Uthi akaze acabange ukuthi ngelinye ilanga umlando uyoqopheka ngegama lakhe kwezomculo. Uncome kakhulu indlela yesimanje (online), osekudayiswa ngayo umculo. Utshele leli phephandaba ukuthi mkhulu umehluko uma kuqhathaniswa nendlela endala yokuthengiswa kwama-CD.

“Izinto zami bezinzima kakhulu emculweni, ngingabizwa nasemicimbini. Ngiyafisa ukweluleka nabanye ozakwethu ngokuthi ukubekezela kubaluleke kakhulu, ngoba kwesinye isikhathi umculo kawuhambi ngokwezifiso zomculi,” kusho uGatsheni.

Uthi abantu bakhombise ukumeseka kakhulu eselahle ithemba ngomculo wakhe. Uthi nakuba kunezinqinamba zomculo, kodwa usazosebenza ngokusemandleni ekhiqiza izingoma ezinohlonze.

“Ngiyacabanga ukuthi nokungangcofi abanye abaculi kungilekelele kakhulu ukuze umculo wami ungacwaseki,  ulalelwe yibona bonke abalandeli,” kusho uGatsheni.

Uthe ngenxa yalo mculo, usekwazile ukwakha umuzi wakubo, wathenga imoto nemfuyo. Uveze ukuthi ngesikhathi ecula ngezindlu zakubo zodaka – echaza ngesimo sazo – kuvuse umunyu ebantwini, bameseka ngokulalela umculo wakhe.

“Izindlu lezo sengiziwisile zonke ngenxa yenu eniseke ikhono lami,” esho.

Isikhulu sezokuxhumana kwaRisa, uMnu Lesley Mofokeng, sithe uGatsheni udayise amakhophi angaphezulu kuka-20 000 kwi-albhamu ethi “iNhlupheko”. Sithe lokhu akwenzile kusho lukhulu njengamanje endimeni yomculo, bayamhalalisela. 

UGatsheni ushisa izikhotha ngamanoni akhe okubalwa kuwona elithi, “Amabhinca”, “Yimi uMalume Kini”, “Ezingasoze Zabuna” nelithi “Kuyoze Kulunge”. 

Nyakenye uhlabane ngendondo yeBest Masikandi kwiSouth African Traditional Music Achivements Awards (Satma) kanti ukudayisa i-platinum kumaskandi, kwagcina ngoShwi noMtekhala ngo-2004/2005 nge-albhamu yabo ethi, “Wangisiza Baba”.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUzopholisa isilonda ngokujabulisa abalandeli bakhe eThekwini
Next articleUngqongqoshe ukhale ngokulimala kwebhajethi yomnyango ekhuthaza ukuzivocavoca