Ubonge iFacebook ehlangana nomndeni emuva kweminyaka ewu-34

313
NGUNKZ Manozi Buthelezi nendodakazi yakhe uNkz Khethiwe Buthelezi.

PHUMLANI GAMA

KUTHELE izithelo ezinhle ukusentshenziswa kwenkundla yezokuxhumana u-Facebook, owesifazane ehlangana nomndeni wakhe ngemuva kweminyaka ewu-33 antshontshwa ngumuntu angamazi ngoba efuna eyogada ingane yakhe ekhubazeke umzimba wonke esigcemeni sakwa-J eMlazi, eThekwini.
Ngonyaka ka-1991 uNkz Khethiwe Buthelezi (42) ongowokuzalwa eDukuduku, eMtubatuba wayeneminyaka ewu-8 ubudala, efunda u-grade 1 eMhlanga CP School.

Ulandise ngokuthi wahlangana nowesifazane owamtshela ukuthi uzohamba naye eyomkhomba unina wangempela. Uthi balala kwenye indawo angasayikhumbuli kahle ngaphambi kokuba bafike eThekwini.
Uqhuba uthi kusukela ngosuku lokuqala afika ngalo emzini walona wesifazane, wayehlukumezeka ngoba wayemphoqa ngenkani ukuba asale nengane yakhe ekhubazekile futhi emphoqa ukuba ayigeze uma isizonele.
Ngemuva kweminyaka weqa kulo muzi, wagcina esehlala komunye umuzi okuyona le ndawo.

“Ngenxa yokuhlukumezeka ngicabanga ngekusasa lami elisalela emuva ngoba ngibona ontanga beya esikoleni, ngagcina sengizinikele ophuzweni oludakayo. Kwesinye isikhathi bekuyaye kuthi uma ngithole isoka ngihambe ngihlale nalo. Kuyona yonke le minyaka bengihlala ngicabanga ngabazali bami namanye amalungu omndeni. Eminyakeni eyedlule ngihlangane nomunye wesifazane ngambikela ngosizi lwami.
Ingane yakhe yabhala udaba lwami ku-facebook, kanti udaba lwami luzobonwa ngabantu abazana nabantu bakule ndawo,” esho.
NgoMsombuluko ILANGA lihambele umndeni wakwaButhelezi okuyilapho khona lifike lathola kunenjabulo ekhaya. UNkz Manozi Buthelezi ongunina kaKhethiwe ulandise ngokuthi kayikho imizamo abangayenzanga ngenhloso yokuthola indodakazi.

“UKhethiwe yindodakazi yami engazibula ngaye. Ngizwe ngodadewabo omncane ejabulela umyalezo othunyelwe ngenye yamadodakazi kadadewethu ongelamayo. Ngabikela uyise ngokunyamalala kwengane. Sahamba kubantu ababonayo, basitshela okufanayo. Bonke babesitshela ukuthi uyaphila. Ngomunye unyaka sagibela sayobika emsakazweni uKhozi FM ngokulahlekelwa yingane. Ngonyaka odlule ngigule ngagcina sengilele phansi.

Isiqalo sokugula kwami, kwabangelwa yimicabango ngoKhethiwe. Kwafika omunye umkhokheli wasebandleni engikhonza kulona, wangiphrofethela ngokuthi ngithenge indwangu emhlophe ngibike zonke izinkinga zami. Ngibike inkinga eyodwa yokuba kutholakale isixazululo ngoKhethiwe. Ngibonga uNkulunkulu nabangasekho ukuthi ekugcineni usetholakele,” esho.
Ikhansela lendawo uMnu Mkhawuleni Zulu okunguyena obehamba nomndeni kuyiwa eThekwini uthe kusize inkundla yezokuxhumana. “Udaba lubonwe ngumuntu waseMgungundlovu osebenza emnyangweni wakwa-Cogta oxhumane nesekela lemeya yaseMzinyathi lona elithumelele mina. Mina ngikhombise unkosikazi wami okunguyena owenze kwaba lula ukuxhumana nomndeni wakwaButhelezi. Ngibonga ukuthi kusenabantu abazisebenzisa kahle izinkundla zokuxhumana. Ngiyakukhuthaza lokho ngoba emasontweni ambalwa adlule bekufike umculi kamasikandi ezokwethula umnikelo wokukhandwa kwendlu yomlandeli wakhe ngemuva kokuba eshaywe yashiswa ngoba emncoma ngengoma. Lo mculi ubone kuyona le nkundla,” kusho uZulu.

UNkk Sinenhlanhla Phelako waseNgonyameni, eThekwini uthe uthokoze kakhulu ukuthi uNkz Buthelezi uhlangene nomndeni wakhe. “Kusukela ngo-2005 eqala ukuhlangana nami ubekhuluma ngodaba lwakhe. Ngeledlule ngicele indodakazi yami uDelisile Ntuli ukuba ibhale ku-facebook. Ngibonga ukuthi usehlangene nomndeni wakhe. Abakubo bafike behamba namaphoyisa bamthatha. Ngijabulele nokubona umama wakhe kodwa ngibuzwile ubuhlungu sebekhala bobabili,” kuphetha uPhelako.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal,uLt-Col Nqobile Gwala ucele ukuthunyelelwa imibuzo ngalolu daba kodwa kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engabuyelanga kuleli phephandaba.
phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleILANGA Back to School SMS competition
Next articleOkushaqisayo ngomshayeli we-Uber