‘Ubulale wagqiba unina ethoyilethi’

1110

Ubanjwe ezihlalele kubo, engazi nanyaka

NOMFUNDO NGWANE
KWALILE kowesilisa (45) oyinyanga waseMahwaqa, eDududu, osolwa ngokubulala unina amgqibe ethoyilethi lomgodi njengoba kuthiwa ugcine ephahlukile
waxoxela umakhelwane wakhe ngokufa kukanina, waze wamdonsa ngendlebe ukuba angaxoxeli muntu ngoba uzomngcwaba engabazisanga abanye abantu.

Yilapho-ke kubhoboke khona ithumba ngokufa kukaNkk Nomasayidi Shezi, uMaDanisa (82), obehlala nale ndodana yakhe kuphela – esingeke siyidalule ize ivele enkantolo ivume noma iphike icala.

Kubikwa ukuthi lo makhelwane naye uhlulekile wukuvalela le mfihlo esifubeni, waxoxela ilungu lomphakathi eliyisihlobo somndeni kamufi elivele langapholisa maseko, lanikela enduneni yendawo, uMnu Muzikayise Gumede, liyoyibikela ngalezi zinsolo.

Isidumbu sikaNkk Shezi okuvela ukuthi ubulawe ngeledlule, sitholwe ngoLwesibili. ILANGA lithole ukuthi umsolwa uyinyanga eyaziwayo endaweni njengoba edayisa amakhambi esintu ezimpeshenini zangakubo.

Kuthiwa ubevame ukuhamba ayolapha abantu abuyele kubo uma sekusondele ukuba kuholwe impesheni.

ILANGA lihambele kule ndawo izolo ngoLwesithathu, lafika amalungu omphakathi engawuvali umlomo, ebabaza isenzo sikamsolwa. Athi emuva kokuba umsolwa esegile lo mhlola, ubezihlalele kubo sengathi kakwenzekanga lutho.  

UMnu Gumede utshele ILANGA ukuthi kufike ilungu lomphakathi eliyisihlobo salo mndeni ngoLwesibili ekuseni, liyombikela ngezinsolo zokunyamalala kwesalukazi.

“Ngithole ukuthi umsolwa oyinyanga uxoxele omunye womakhelwane bakhe ngeledlule ukuthi sekwenzeke umonakalo, kwashona isalukazi. Udonse ngendlebe umakhelwane wakhe ethi angabikeli muntu ngokushona kukanina, ngoba uzomngcwaba engatshelanga muntu,” kusho uMnu Gumede.

Uthi nebala umsolwa uthathe isidumbu sikanina wasisonga ngeshidi, wasiphosa ebhaleni
wayosiphosa emgodini wethoyilethi ongashoni. “Ngibikele amaphoyisa ngalezi zinsolo ezifike naleli lungu lomphakathi, akhombisa ukungayisukumeli indaba.

“Ngiwatshelile ukuthi uma engasisizi, sizozibambela thina umsolwa. Ngiyalele lo obezongibi-kela ukuthi makahambe ayozidlisa satshanyana kumsolwa.

“Umfice ekubo, wambuza ukuthi sinjani isalukazi. Uthi umsolwa umtshele ukuthi silele kasiphilile. Ucele ukungena endlini asibingelele, umsolwa wanqaba.

“Kuthe uma esesukuma elungiselela ukuhamba, umsolwa wathi kunendaba afuna ukumxoxela yona, kodwa wamcela ukuthi angayixoxeli muntu. Umtshele ukuthi unina ushonile emuva kokugula, wamngcwaba engatshelanga muntu ngoba ebalekela izindleko zomngcwabo kwazise ubengenawo amandla okumfihla.

“Uthi umkhombise inqumba yomhlabathi encane eseceleni komuzi,” kusho uMnu Gumede.
Uthi inhloli yakhe ibuye isiqinisekisa ukuthi isalukazi sishonile ngempela. Ube esehlela amadoda endawo banikela kubo kamsolwa, bamfica ezihlalele engazi nanyaka. Bamphose imibuzo, wavuma ukuthi umbulele unina, wabakhombisa umgodi wethoyilethi amphose kuwona.

Induna ithi umsolwa ugcine engabavezelanga ukuthi yini ebe yimbangela yokuthi abulale unina. Ithi basola ukuthi umsolwa ukwenze lokhu ngoba efuna ukuqhubeka ahole impesheni kanina yize esembulele.

Utshele ILANGA ukuthi isidumbu sesalukazi sikhishwe sesonakele emgodini.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala lokubulala, amaphoyisa abophe owesilisa ohlobene nomufi.
Uthe umsolwa kulindeleke ukuba avele enkantolo maduze.

Previous articleUthi ushaqekile uMgube ngesenzo seGcokama
Next article“amashibhi andisa ubugebengu eNanda”