Ubuyela KwaZulu-Natal owezindondo

569

MTHOBISI SITHOLE

IBUYELA KwaZulu-Natal iSouth African Traditional Music Achievements Awards (Satma). Lokhu kumenyezelwe ngabanikazi balo mcimbi wezindondo ngoMgqibelo ezindlini zomsakazo ze(SABC) eGoli, ngesikhathi kwethulwa izinhlelo zakulo nyaka ngokusemthethweni. 

Umcimbi wawo uzokuba seThekwini mhla ka-15 kuZibandlela (December). Kumenyezelwe mamaciko aqokelwe ukuncintisana kulo nyaka. 

“Ezinhlelweni zalo nyaka, kuningi okuzothokozelwa ngabantu. AmaSatma akubeka phambili ukuhlonipha abantu abasebenze kanzima kuleli lizwe ngokwehlukana kwemikhakha abakuyona. Likhona iqhawe esilihloniphile ngenxa yamagalelo alo,” kusho uMnu Dumisani Goba wamaSatma.

Kuhlonishwe uSolomon Mahlangu we-ANC, owashona ngo-1979. 

UMnu Goba uthe linyuke kakhulu izinga lokungenela kwamaciko kulo nyaka, okwenze abahlungayo bathwala kanzima. Utshele ILANGA ukuthi ukungenela kwamaciko kwakumele kuvalwe ngomhla ka-30 kuNtulikazi (July), kodwa kuze kwavalwa ekupheleni kukaNcwaba (August). Uthe inhloso yalo mncintiswano, wukuvuselela ukuzigqaja ngamasiko nokuhlanganisa izinhlanga ezahlukene zingacwasani. 

BEST INDIGENOUS POET

• Mnguni Prudence Ngilibalele 

• Kwazi Nsele (Isimo Sasekhaya 

Ft Gatsheni) 

• Spha Da Poet Egcotjiwe 

(Umndeni Uyajika) 

• Mosebjadi Monama (Ga Gesho Afrika )

BEST MBHAQANGA ARTIST/GROUP

• Ngomane Brothers (Isikhwele) 

• Impumelelo (Khumbule’kha-

ya

• Ozakwabo (iKhubalo labezitha) 

• Mgonothi (Ngiyakwesaba)

BEST UPCOMING ARTIST

• Sandile Masilela (Msanti Jive) 

• USgwili (Sawbona Sitha Sam) 

• Dlulabedlala (Nditshintshi-

khaya)

• Mjabulisi (Bo Girl) 

• Amahle (IThembalami) 

BEST TRADITIONAL ACAPELLA ARTIST/GROUP

• Bergville Green Lovers 

(Khuluma Ungazibulali) 

•Royal Messengers (uMndeni 

Wami) 

• Stellenbosch United Brothers 

(Umunt’ Unjani)

BEST TRADITIONAL SOCIAL MEDIA INFLUENCER

• Londiwe Sishi (ibhinca_eli-

mhlophe) 

• Philile Lethokuhle 

• King Nuba 76 

• Nelisiwe Faith Sibiya 

• Tinyiko ‘Miss Hilary’ Khoza 

BEST TRADITIONAL COLLABORATION

• Inkabi Zezwe (Umbayimbayi

• Ithwasa Lenkansela Ft Indoni 

(Kawungondli) 

• Zuko SA Ft Vusi Nova 

(Andikalibali) 

• Mc Records Kzn Ft Mduduzi 

Ncube & Musiholiq (Shonamala-

nga)

BEST SIXHOSA ALBUM

•  Zuko SA ft Vusi Nova (Andikalibali)

• Balungile Shezi (Ukuhleba) 

• Sbu Mbangeni (Akukho Lula) 

• Nathi (Angeke)

BEST MASKANDI ARTIST/GROUP (TRADITIONAL/DIGITAL

• Inkos’ Yamagcokama (Home 

Alone) 

• iNdoni (Ingoma Yami) 

• Imfez’ emnyama (Inyanda) 

• Ithwasa Lenkansela ft Indoni 

(Kawungondli) 

• Saliwa (Elawini LukaMaGumede)

MOST VOTED SONG OF THE YEAR

• Inkabi Zezwe (Umbayimbayi) (ezisesithombeni)

• Menzi (Ngeke Ungiphathe) 

• Nathi (Angeke) 

Lo mcimbi wesekwe uMnyango wezobuCiko namaSiko ngokubambisana neSABC. 

AmaSatma asezungeze izifundazwe okubalwa kuzona iNorth West, i-Eastern Cape neMpumalanga.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleBethulwe nezethembiso ubuholi obusha beNFP
Next articleIsigcino noJaiva Zimnike uzozibiza ngeLembe uma kunje