Ucacisa ngenkundla yakhe uMaMkhize

777

Uthi uvulelekile ukusebenzisa izinkundla ukugaya imali kodwa…

LUCKY CAIN

USEPHENDUKE inyama usomabhizinisi waseThekwini odumile, uShauwn Mkhize (osesithombeni) ngekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana, i-Instagram elilandelwa yizinkumbi. 

Kuvela ukuthi kunezinkampani esezizidlisa satshanyana kuyena, zifuna ukusebenzisana naye ukuze zikwazi ukuqhakambisa nokudayisa imikhiqizo yazo ekhasini lakhe.  

ILANGALangeSontolithole ukuthi uMaMkhize usemenywa ngapha nangapha ngenxa yedumela lakhe kule nkundla yokuxhumana. 

UMaMkhize unabalandeli abangaphezulu kwesigidi kule nkundla, kanti kunabantu abanabalandeli abangaphansi kwakhe, kodwa asebephendule le nkundla indlela yokwenza ibhizinisi njengoba sebeziphilisa ngokumaketha amabhizinisi abanye abantu. 

Ekhuluma neLANGALangeSonto ngekhasi lakhe uMaMkhize, uvumile ukuthi zikhona izimemo ezehlukene azitholayo, wathi uyayikhetha imicimbi ayihambelayo. 

Uthi bekungakamfikeli ukuba aphendule ikhasi lakhe lenkundla yokuxhumana indlela yokugaya imali. Uthe inhloso yakhe yokuba kule nkundla wukunikeza abantu ithuba lokuba bamazi kangcono. 

“Uma ukhumbula, kungithathe iminyaka ukuze ngingene ezinkundleni zokuxhumana. 

“Nakhona ngingene ngenxa yokuthi bekukuningi abantu abebezitshela ukuthi bayakwazi ngami ekubeni bengakwazi, yingakho ngikhethe ukuthi ngibe nayo ukuze ngizikhulumele, bezwe ngami ngqo,” kuchaza yena. 

Uthe ubonile ukuthi ngemuva kohlelo lwakhe lukamabonakude, kuningi abantu abebesalangazelele ukukwazi ngaye, abadelanga kulolu hlelo. 

“Ngifuna ukukhuthaza abantu ikakhulukazi intsha nabesifazane ukuthi noma ngabe bangibona ngiphumelele kangakanani, kodwa nami nginazo izinkinga futhi ngiyadlula ebunzimeni, ngilwe nginqobe njengoba ngingavezi okuhle kuphela, kodwa nokubi okwenzeka kimina bayakwazi abangilandelayo ku-Instagram,” kusho yena. 

Mayelana nokuyiphendula le nkundla ibe ngenye yezindlela enza ngazo imali, uthe uvulelekile kodwa kuzoya ngokuthi leyo nkampani noma lelo bhizinisi liza nani. 

Wexwayise abantu ukuba bayeke ukulandela abazibiza ngaye kuFacebook njengoba yena nendodana yakhe,  (u-Andile) bengekho kuFacebook. 

Uphinde wakucacisa ukuthi bobabili nendodana yakhe kabekho ebhizinisini leForex noma lokuhweba ngamasheya (trading). 

“Alikho ibhizinisi esinalo esidinga abantu bafake imali yabo kulo, ngakho mabaqaphele ukuthi bangilandela enkundleni eqondile futhi esemthethweni (verified

ku-Instagram, hhayi kwezinye izinkundla ngoba basuke bengalandeli mina futhi bengakhulumi nami,” kusho uMaMkhize odume ngokuphila impilo ewubukhazikhazi. 

Esikhathini samanje izinkundla zokuxhumana seziphenduke indlela yokwenza imali njengoba abanye osaziwayo beziphilisa ngazo. Phakathi kosaziwayo okwaziwayo ukuthi bayadla ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana, bedayisa imikhiqizo yezinkampani ezahlukene singabala uKay Sibiya, uBoity Thulo, uMihlali Ndamase, uRiky Rick, uNomzamo Mbatha nabanye. 

Previous articleKubuya ezenjabulo kwiChiefs
Next articleUKhuzani usonga ngokubopha uNgizwe