Ucacisa ‘ngokuhlehla eSilweni’

376

UMntwana uMthokozisi uthi usewuqedile umsebenzi ayewuzele eNdlunkulu, manje usegxile emabhizinisini

JOHN HLONGWA
NGEMUVA kwesikhathi eside engasabonaka eduze kweSilo uMisuzulu kaZwelithini obethathwa njengesethenjwa saso, uMntwana uMthokozisi MazwikaZulu Ntombela (40), ucacisa ngokumenze waqhela eSilweni. ILANGA lixoxe noMntwana uMthokozisi, ozalwa nguNozipho olamana neSilo uMdlokombana. Uthi umsebenzi ayewuzele eNdlunkulu usewuqedile, usebheke amabhizinisi akhe. UMntwana ubengasali lapho iSilo sinemicimbi khona, nguyena obejwayele ukubonakala ehla enyuka, elekelela. Kuke kwasabalala amahlebezi okuthi kabasezwani neSilo, okuholele ekutheni simxoshe, nokho ukuchithile lokho, wathi usekhona eNdlunkulu. Imicimbi emikhulu yaseNdlunkulu aseke wabonakala kuyona ebambe iqhaza elikhulu, kubalwa ukutshalwa kweNdlovukazi uMantfombi ozala iSilo uMisuzulu, wayekhulumela umndeni wase-Ndlunkulu.


Uphinde wagqama kakhulu ngesikhathi iSilo uMisuzulu sinomcimbi omkhulu wokungena esibayeni, owawusesigodlweni KwaKhangelamankengana ngonyaka odlule. Kulo mcimbi uMntwana nguyena owayevunulisa iSilo ngesikhumba sebhubesi. Ungomunye wababehamba phambili endlini okwakungangeni noma wubani kuyona eNhlambelweni (indlu encane ewuguqa sithandaze engaphakathi esibayeni sezinkomo eNdlunkulu, okwenziwa kuyona usiko lwesihlalo). Wayephethe iNhlendla (induku eyithusi ephathwa yiSilo) eyoyinika uNdunankulu kaZulu, uMntwana uMangosuthu Buthelezi ukuba ayedlulisele eSilweni. UMntwana uyavuma ukuthi uke wanindwa ngezinhlamba. “Angidukile, ngikhona, okwakubalulekile ukuba ngizokwenza eNdlunkulu, ngakwenza.


“Njengoba sizalwa eNdlunkulu kubalulekile ukuba sigade isihlalo sobukhosi, sisiqondise ngendlela efanele. “INgonyama siyayeseka namanje. Njengoba sesiqedile ngendaba yesihlalo, kubalulekile ukuthi siqhubeke nempilo yethu ngoba sinemindeni,” kusho uMntwana. Ebuzwa ukuthi uhlehla kanjani ngoba umbango wesihlalo usaqhubeka, uthe ucela lokho kuphendulwe ngabadala. “Ngizoba khona kuyona yonke imikhosi ebalulekile, izinto zase-Ndlunkulu eziyisifuba ngisazazi zonke. Engikwenzayo, ngisakwenza ngokwethembeka. Ziningi izinhlamba esizaziyo ebesithukwa ngazo. “Lokhu kumele ukulindele ikakhulukazi uma useduze nesihlalo sobukhosi,” esho. Ngale kokusebenzela iNdlunkulu, uMntwana ungusomabhizinisi. hlongwaj@ilanganews.co.za-www.ilanganews.co.za

Previous article“KUZONIKELELWA ABAHLWEMPU UKUDLAOBEKUZOPHAKELWA IZIKOLE”
Next article‘Ukhiphe isidumbu umbango wobuduna’