Ucebisa abazali ngokwelukwa kwezingane

  976

  THANDI ZONDI 

  UMCWALI wezinwele, uTata Maphumulo we-iGlam Hair and Beauty Parlour, eScottburgh, unxusa abazali ukuba bazazi izitayela zasekhanda ezingalukwa yizingane, futhi ezingeke zilimaze izinwele zazo. 

  Ukuhlehla kwezinwele

  UTata uthi njengoba kuyisikhathi samaholide, iningi labazali liyakuthokozela ukwenza izingane izitayela ezahlukene, kwazise kusuke kuvalwe izikole. Uthi abazali kababe besaqaphela ukuthi umeluko wengane uqine kangakanani, okuholela ekutheni izinwele zihlehle (traction alopecia). Yize kungathatha isikhathi eside ukuba kubonakale ukuthi ziyahlehla, kodwa uma uqaphelisisa, ziqala zibe mbalwa ngaphambili – ngokusho kukaTata. 

  “Kwabesifazane asebekhulile kuba ngconywana ngoba siyakwazi ukusebenzisa umanyolo wezinwele. Kawusebenziseki ezinweleni zabantwana ngoba kawudalelwe izingane futhi uyabanda esikhunjeni, okwenza ingane ingakwazi ukuwubekezelela,” kusho uTata. 

  Ukhuthaza ukuthi uma kuyilesi sikhathi sonyaka, izinwele zengane maziyekwe ziphefumule. “Zinhle izinwele zendalo enganeni ngoba izitayela okuyi-straight up no-straight back – ezivame ukulukwa zona – nazo ngezabantu asebekhulile futhi zihlehlisa izinwele,” esho. Ukhuthaza abazali ukuba baluke abantwana ngezinwele zabo zendalo. Uthi mabangazibukeli phansi nezinwele ezincane zendalo, ngoba nazo zinhle enganeni kanti nekhanda lihlala lihlanzekile. 

  Amathiphu

  Unxusa abazali ukuba bayeke uku-relaxer abantwana emakhaya ngoba bagcina besebenzise imikhiqizo engabalungele. “Abazali mabathole ama-salon alungele abantwana nomuntu ozwanayo nabo,” kuchaza uTata. Uthi njengoba kuza amaholide, kuzobe kubhukudwa, abazali mabayise abantwana noma yikabili enyangeni e-salon, ukuze umluko uhlale umuhle.

  Previous articleIsicelo sikaRamaphosa kwabakuleli ngohulumeni we-ANC
  Next articleUlaxaze isicelo sebheyili “owabulala” inkosikazi wayigqiba