UCele ukhuza inkombankombane kolokubulawa kwamakhansela

581

NONHLAKANIPHO SHINGA

UKHUZE inkombankombane kosopolitiki ngaphansi kukaMasipala wesiFunda iZululand, uNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele (osesithombeni), ngesikhathi ehlangene nabo eyokhuza izinga eliphezulu lokubulawa kwamakhansela nokungabikhona kozinzo kulo masipala. UMnu Cele uye kulo masipala emuva kokukhala ngezibalo eziphezulu zokubulawa kwamakhansela.  Uya nje, isimo kasisihle kulo masipala selokhu izintambo zokuphatha zathatha yiNFP, izihlwitha kwi-IFP. 

Kuzokhumbuleka ukuthi emuva kokuthatha kweNFP, kunekhansela elisinde ngokulambisa lisocongwa, kwathi kungakapheli sikhathi esingakanani, kwahlaselwa kwabulawa uNkk Ntombenhle Mchunu weNFP, washona. Kuthe kusenenyanga ebulelwe, kwadutshulwa uMnu Mphathiseni Manqele naye oyikhansela leNFP. 

UNobhala we-NFP KwaZulu-Natal, uMnu Canaan Mdletshe, watshela leli phephandaba ukuthi amakhansela eNFP aselala obenyoni KwaNongoma njengoba kukhona nangasahlali emizini yawo, ngenxa yokwesaba ukusocongwa. 

Esigcawini sabezindaba, uMnu Cele abenaso KwaNongoma, uthe amakhansela aveze ukuthi yindlela izibalo zamakhansela ezimi ngayo asola ukuthi kunomthelela ekutheni lungabikhona uzinzo kulo masipala. 

“Kuyavela ukuthi kunamkhansela eNFP athola izingcingo eziwasabisayo, etshelwa ukuthi azobulawa nonogada bawo uma engasuli ezikhundleni,” kusho yena.

Uthe ukhethe ukuvakashela lo masipala ngenxa yokuphakama kwemimoya okubikwayo, nokungabi khona kozinzo. 

“Kubonakala sekunobungozi obukhulu kulo masipala njengoba kunekhansela eselisinde kwaze kwaba kathathu lihlaselwa. Siyacela ukuthi abantu abasebenza kulo masipala, basebenze ngokubambisana, kodwa thina njengamaphoyisa sizongenelela futhi sizobabopha abasolwa,” kusho yena.

Ukhombise ukunengeka ukuthi amakhansela abelokhu ekhononda nje ngokwenzekayo, kodwa engabonakali engaqhamuka nezixazululo. “Amaphoyisa kumele abophe abathintekayo ngalabo ababulewe,” kusho yena.

UNgqongqoshe wezokuThutha nokuVikelwa koMphakathi, uMnu Sipho Hlomuka naye ubekhona kulo mhlangano, ukhuze umhlola wokuqothana kwamakhansela. 

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUsetshwala ngoMgqibelo uShenge
Next articleUfunde lukhulu ngokuhambela amazwe onenkampani yezokuvakasha