Uchaza ngokujoyina uhlelo lwabesifazane

206

LUCKY CAIN

UKHUTHAZWE wuthando lwabantu abahlale bemnika lona kunoma yikuphi akwenzayo emkhakheni wezikaqedisizungu, ngokujoyina uhlelo lukamabonakude olukhuluma ngempilo yabesifazane abaphumelele baseThekwini iReal Housewives of Durban, uZama Ngcobo ongomunye wabajoyina lolu hlelo olukhuza ibuya okwesithathu kumabonakude. Lolu hlelo olukhonjiswa esiteshini se-internet esingaphansi kweMultichoice iShowmax, sikhuza ibuya okwesithathu kumabonakude njengoba sibalwa nezinye zezinhlelo ezithandwa kakhulu kusona. UZama ozakhele udumo kulo mkhakha ungomunye ozobe eqala ukubonakala kulo hlelo njengoba aziwa kakhulu ngokuba wumethuli wezinhlelo, umlingisi nokuba wumsakazi.

Ube nengxoxo ekhethekile neLANGA lapho echaze ngesizathu sokuvuma kwakhe ukuba yingxenye yalolu hlelo. Uthe okube mqoka kakhulu kuyena wukuthi kukhona konke asekwenzile kulo mkhakha, wuhlelo olukhuluma ngempilo yakhe abengakaze alwenze. “Uma ubheka lapho ngisuka khona, ngiqale ngethula izinhlelo zikamabonakude ngasuka lapho ngangena ekulingiseni ngaphinde ngaba wumsakazi. Kukhona konke engikwenzile abantu bebengamukela kahle futhi benginika uthando bekhombisa nokuwuthanda umsebenzi wami,” kusho le ntokazi edabuka Eshowe.
Uthe okunye obekwenza abantu bamamukele kahle nangemfudumalo, wukuthi kukhona konke abekwenza ubengasishintshi isintu nokuzigqaja njengentokazi ezalelwe yakhulela Eshowe. “Ukuba kulo mkhakha kakukaze kungishintshe, ngeke kuqale manje. Ngibone kungifanele ukuthi ngingene kulolu hlelo kwazise ngesikhathi engaqala ngaso kulo mkhakha, izinhlelo ezifuze lezi zazingekho kanjalo nenkundla yokuxhumana yayingakabi bikho,” kusho yena. Uthi izinto sezishintshile manje ngakho naye bekumele ahambisane nesikhathi ukuze akhombise nokuba yingxeye yoshintsho lalo mkhakha.

Utshele leli phephandaba ukuthi nakulona lolu hlelo abantu bazoqhubeka nokubona uZama abamaziyo. “Ngiyazi ukuthi iningi labantu lisuke lilindele ukuthi kube nokushuba kulezi zinhlelo ezifuze lezi, ngakho lokhu ngeke kungenze ngigcina sengiba wumuntu engingesiyena, kodwa uma kunesidingo sokubhekana nesimo esithile ngizobhekana naso ngendlela engike ngenze ngayo noma amakhamera engekho,” kusho yena. “Abantu bahlale benezinkulumo abanazo ezinkundleni zokuxhumana mina ngiyakwazi ukumelana noma yini eshiwo ngami kodwa okungikhathazayo ngamalungu omndeni wasekhaya, engingazi ukuthi wona azokwamukela kanjani okuzobe kushiwo ngami,” kusho yena. Uthe kuningi asekwenzile kulo mkhakha njengoba ngaphandle kwalokhu asekubalulile ephinde abe nenkampani yakhe iPholoba Investments okuyiyona enza ngayo imicimbi kanti unePholoba TV ekhiqiza imidlalo kamabonakude njengoba isike yakhiqiza uhlelo iLeading Citizen. Le ntokazi ike yaba ngumsakazi woKhozi FM, ufanise umsakazo njengesilwane esilokhu sikhona angeke asivalele ngaphandle njengoba noma yinini usengabuyela kuwona uma isikhathi sivuma. Uthe unethemba lokuthi abantu bazoqhubeka nokumamukela ngendlela abebelokhu bemamukelela ngayo kusukela aqala kulo mkhakha eminyakeni ecela kwewu-20 eyedlule.

Ungene kulo mkhakha ethula izinhlelo kwi-SABC 1 waphinde wazakhela udumo edlala indawo kaTabitha kwiGenerations neminye eyahlukene. Kwi-RHOD uzojoyina abanye besifazane asebezakhele igama kulona lolu hlelo okubalwa kubo uNonku Williams, Sorisha Naidoo, JoJo Robinson, Maria Valaskatzis no-Slee Ndlovu. Abanye abazobe beqala ukubonakala kulona ngu-Ameigh Sibahle Thompson noNqobile “Angel” Ndlela. Kuzokhumbuleka ukuthi kunabanye besifazane asebeke babonakala kulo hlelo kodwa balushiya okubalwa kubo u-Ayanda Ncwane, Nonkanyiso Laconco Conco, Thobile MaKhumalo Mseleku, Kgomotso Ndungane, Annie Mthembu noSanesh Bhengu.

Previous articleUngqongqoshe umangazwe yiKZN kwimiphumela ka-matric
Next articleUkuvulwa kwezikole kudale umunyu kumfundi ongaphilile