UDineo uzobonakala efilimini yaphesheya kwezilwandle

206

LUCKY CAIN

UFIHLE induku emqubeni umlingisi uDineo Langa ozobonakala kwifilimu yaphesheya kwezilwandle esihloko sithi A Wesley South African Christmas equkethe izinkakha zakuleli nabalingisi baseMelika. UDineo ukhulume neLANGA ngokuba yingxenye yale filimu eqoshelwa eThekwini, ebophele abalingisi bakuleli okubalwa kubo uBheki Mkhwane, Jesse Suntele, Ayanda Bandla, Baby Cele, Bohang Moeko, Nay Maps nabanye.

Uthe kuqale kwamthusa ukuthi uzoba yingxenye yale filimu kwazise kubalingisi baphesheya kuboshelwe uTeryle Hill, Dorien Wilson, Jasmine Guy. “Ngesikhathi ngenza inhlolokhono yokudlala indawo kaLerato Dlamini, ngangizitshela ukuthi ngisazophinde ngibizwe ngizokwenza enye kodwa ngatshelwa ukuthi sengithathiwe nokuyinto eyangithusa. Phela esikhathini esiningi kumafilimu aphesheya uyabizwa nakathathathu ukuzokwenza inhlolokhono eyodwa,” kusho lo mlingisi ozakhele udumo edlala indawo kaKea kwiThe Queen.
Uchaze indawo kaLerato njengehlukile kunalezo aseke wazilingisa phambilini, kanti ababukeli bazobona okuhlukile ngaye. “Kuhlale kuyintshisekelo yami ukulingisa izindawo ezingafani ngaso sonke isikhathi ngoba ngiyathanda ukuba yiphimbo labesifazane abahlukene ekulingiseni kwami,” kusho le ntokazi esibe kulo mkhakha iminyaka engaphezulu kwewu-13. Uthe nakuba esebe kulo mkhakha isikhathi eside kanje kodwa uhlale efunda ngaso sonke isikhathi njengoba namanje usafana nomuntu osasesikoleni kwezokulingisa. “Kulo mkhakha uhlale ufunda, asikho isikhathi sokuthi usuwazi ngokwanele ngalo mkhakha. Mina ngihlale ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyalipholisha ikhono lami kwazise ngokwanda kwezobuchwepheshe nezinkundla zokuxhumana, ngeke wazi ukuthi ubani okubukayo onamaphi amandla kuleli naphesheya kwezilwandle,” esho.

“Siphila esikhathini lapho noma yini ingenzeka ngoba ayisekho imingcele ebisivimba phambilini ukuthi amakhono ethu asabalale nakwamanye amazwe,” kusho lo mlingisi. UDineo uhlale esematheni nomyeni wakhe uSolo Langa asebephenduke izithandani zekhethelo kuleli kwazise zibonakala kuyona yonke imicimbi kanti nomshado wabo wakhonjiswa iziqephu ezahlukene kumabonakude. Uthe nakuba abantu bekuthokozela ukubabona besothandweni nomyeni wakhe kodwa akusho ukuthi basezinhlelweni zokuthi babe nohlelo lwabo kumabonakude.

“Uma kwenzeka ngokuhamba kwesikhathi sithatha leso sinqumo kungaba yinto okungamele siyicabangisise ukuze luqhamuke nento ehlukile abantu abazoyithokozela ukuyibuka kumabonakude,” esho. Ngaphandle kokuba wumlingisi uDineo uphinde abe umsiki wengqephu, uneyakhe ebizwa ngokuthi Port Of LNG. Ubabaze ikhono lokusika ingqephu kuleli kodwa wakuveza ukuthi kakusiwona umkhakha olula ukungena nokuphumelela kuwona lo.

“Uyabona kowokusika ingqephu ngisafana nomuntu ocathulayo kodwa okuhle wukuthi sibambisene nomyeni wami futhi sobabili sizimisele ukuthi silifeze leli phupho. Inkinga esasibambile wukuthi siqhamuke nendwangu ehlukile ezoba wuphawu lwethu abantu bazi ukuthi le ndawngu ngeyethu futhi isezingeni eliphezulu,” kusho uDineo. Uphethe ngokuthi maduze abantu bazombona kumabonakude kodwa ngeke akwazi ukudalula umdlalo noma uhlelo azobonakala kulona, ngoba isakhulunyelwa ngaphansi kwamatafula indaba yakhe.

Previous articleKwelulwe izikhathi zokusebenza kowezasekhaya
Next articleUMadala Kunene ukhuthaza ukuhlolelwa umdlavuza wamankwahla