UDkt Zamambo Mkhize ufihlwe engekho umyeni

648

PHUMLANI GAMA

UFIHLWE ngesizotha engekho umyeni wakhe uDkt Zamambo Mkhize (39), odlule emhlabeni emasontweni amabili adlule kulandela ukutholakala kwesidumbu sakhe sinezimpawu zokushaywa maqede safakwa ebhuthini yemoto yakhe elokishini iMbali e-18 eMgungundlovu.
Inkonzo yakhe ibihanjelwe ngabaholi bemikhakha eyahlukene ngoMgqibelo, izikhulumi ezahlukahlukene ebezishiyelana inkundla
enkonzweni yokuvaleliswa kwakhe ebibanjelwe endlini yebandla iMount Zion eHammarsdale, bezitusa uthando ukuzithoba nenhlonipho abenakho ngisho nasemndenini wakwaMbeje ashadele kuwona.

UDkt Mkhize ubesebenza esibhedlela sikahulumeni i-Edendale khona eMgungundlovu, engudokotela wezingane. Udaba lokudlula kwakhe emhlabeni lunyakazise abaningi. Ngesonto lokuqala edlulile emhlabeni kuqaqwe umyeni wakhe uMnu Phumlani Mbeje ezama ukuzibulala ngokuzihenga ngentambo emzini wabo osendaweni yabadla izambane likapondo iHilton.

Ethula inkulumo uMnu Ntozonke Mkhize ongumfowabo kamufi uthe kusazoba nzima ukuvaleka kwesikhala esivuleke emndenini ngemuva kokudlula emhlabeni kukadadewabo. “Ingane yakwethu ibingumuntu olungile. Ewusizo lapha ekhaya, ezithobile, enothando futhi enenhlonipho kwamanye amalungu omndeni. Sinethemba lokuthi uNkulunkulu uzowapholisa amanxeba avulekile sishiywa ngudadewethu,” kusho uMkhize.
UMnu Mbeje eligcine lingatholakalanga igama lakhe ozichaze ngokuthi ungubabezala kaDkt Mkhize, uthe kuncane azokuphawula ngalolu daba.

“Ekhaya eMpangeni kuyaye kuthi uma sihleli phansi kwesihlahla sidla ukhamba, ngichome ngokuthi umuzi wami uhloniphekile ngoba kwasuka udokotela esilungwini wazogana lapha emakhaya. Isifiso sami esikhulu esokuba babanjwe abathakathi ababulale umakoti wakwami. Inhliziyo yami angeke ikuthole ukuphumula bengabanjiwe ababulali bakhe. Le ngane ifike ekhaya izogana yenza izinguquko emndenini. Nakuba besebethenge umuzi eHilton kodwa akekho ongalwazi usizo lukamakoti emndenini wakwaMbeje,” kusho uMbeje.

Phakathi kwabaholi abebekhona kubalwa uNkk Nomusa Dube-Ncube onguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uDkt Zweli Mkhize oyilungu lesigungu esiphezulu ku-ANC, abaholi bezomdabu nabanye bemikhakha eyahlukene. Odokotela nezisebenzi zoMnyango wezeMpilo bebephume ngobuningi babo bezokwethamela inkonzo. Ethula inkulumo uNkk Dube-Ncube uthe kuyakhathaza ukwenyuka kwezigameko zobugebengu bokuhlukunyezwa kwabantu abangenawo amandla okuzivikela okungabesifazane nezingane.

“Egameni likahulumeni KwaZulu-Natal, sikhathazekile ngokwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane. Kulamasonto amabili isifundazwe sibhekane nomthamo omkhulu ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sizwelana kakhulu nomndeni wakwaMkhize ngokulahlekelwa yingane yawo ebiwusizo emndenini nasemphakathini ekhulele kuwona kanjalo nasebandleni okuyilona eliyikhulisile kwaze kwaba iyazimela ngokwempilo,” kuphetha uNkk Dube-Ncube.

Previous articleUgwaze wabulala indodana evikela umkakhe
Next article”Umfana obulale indodakazi yami udinga intethelelo”