Ufaniswe ‘nowekhulunyaka’ umshado wosomabhizinisi

356

Izimenywa eziningi zithe kazikaze zibubone ubukhazikhazi obunjeyana

LEZI ngezinye zezimenywa ebezisemshadweni wosomabhizinisi bakuleli, uNkk Nomfundo Zondo, uMaMcoyi noMnu Bahle Zondo abakwesishuthekiwe.

THANDI ZONDI
UQHUBEKE ngendlela yaseNingizimu Afrika umcimbi womshado wezithandani ezisuke kuleli ngoMsombuluko odlule, zalibangisa eBali, e Indonesia, ukuyobopha elikasofasilahlane. UNkk Nomfundo Zondo, uMaMcoyi ongumphathi wenkampani iCebolethu Funerals nosomabhizinisi uMnu Bahle Zondo, izolo ngeSonto bebesenkonzweni ebiholwa ngumPhostoli KT Mkhize weMt Zion Christian Church nomBhishobhi Vusi Dube we-EThekwini Community Church (ECC) bekhonza njengenjwayelo. Emuva komshado obungoMgqibelo, izitatanyiswa ebeziswenkile, zihambe zayozithokozisa eRock Bar lapho bezilandela i-theme ethi, “Denim and Indigo”. Kuthe uma kuphela inkonzo, izitatanyiswa zaqhubeka nokuzithokozisa, zakhipha unyawo ngaphansi kwi-theme yomswenko ethi, “Tropical Glamping (kaftans and tropical linen)” obekugujwa ngayo usuku lokuzalwa kukamakoti ebhishi izolo ngeSonto.


Esinye sezitatanyiswa esikhulume neLANGA sithe: “Bekuwu-mshado wekhulunyaka. Kangisayiphathi-ke eyesimemo sawo ebesisezingeni eliphezulu. Abantu kabakaze bajabule ngale ndlela. “Akekho umuntu owake waba yingxenye yento enje, futhike kithina eseseqe eminyakeni ewu-40 yobudala. Umshado ubukwelinye izinga njengoba bewubona ezithombeni, kufike ama-container amabili ngomkhumbi ethwele izimbali. “Abangani nezihlobo bekungabantu abavela kuzona zonke izindawo; eGermany, e-USA, eNetherlands iningi bekungelase-Ningizimu Afrika,” kusho lesi simenywa. Kuthiwa isimenywa ngasinye besinenapkin ne-coaster (okokubeka izinkomishi ematafuleni) okubhalwe igama laso.


“Ngesikhathi sifika, umuntu ngamunye uthole ubhasikidi one-zinto ezikhala kahle, kanti ngesikhathi kugujwa usuku lokuzalwa kukaNomfundo namhlanje (ngeSonto), sonke sinikwe izigqoko ezinhle,” kuqhuba isimenywa. Sithi kube namaphathi amabili kamakoti eNingizimu Afrika (bridal showers), eyodwa yenzelwe eMhlanga, eThekwini enye yaba seBryanston, eGoli ngaphambi kokuba kuyiwe eBali. Isimenywa sithi okungazange kubhalwe kwisimemo, wukuthi kuzoba nengxenye yesibili yawo umshado ngalo usuku (lomshado). “Amabhasi asithathe asiyisa kwi-night club lapho uDladla Mshunqisi noDJ Happygal befike basibusisa khona ngomculo, sazithokozisa kwaze kwaba yileyo ndaba. Ibhasi lokugcina lize labuya ngo-03h00 ngendlela obekumnandi ngayo. “Ngisasho namanje, kawukho umshado oyokwedlula lo. Kusasa (ngoMsombuluko) sizobe singcebe-leka ngomkhumbi (yatch cruise) lapho i-theme yakhona ithi, ‘nautical yellow and white with a touch of navy’,” kuphetha isimenywa. ILANGA lihabule ukuthi zonke izitatanyiswa bezikhokhelwe ukuya kulo mshado. tzondi@ilanganews.co.za

Previous articleIChiefs iqede ishobolo
Next articleIyiva elingabanguleki eyamaloli eMthonjaneni