Ufiselwe unwele olude uShenge

126

INTATHELI YELANGA

ZINGENA zilakanyana izilokotho ezinhle zokufisela uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi unwele olude njengoba ehlanganisa iminyaka ewu-95 yobudala namhlanje.

Phakathi kwabaholi asebemfisele unwele olude; nguDkt Zweli Mkhize owake waba ngundunankulu waKwaZulu-Natal, futhi oke waba ngumgcinimafa we-ANC kuzwelonke.

UShenge owazalwa mhla ka-27 kuNcwaba (August), ugubhe usuku lwakhe lokuzalwa esesibhedlela, kodwa kunethemba lokuthi uzokhishwa ezinsukwini ezimbalwa ezizayo.

Omunye wabaholi abathumele izilokokho ezinhle nguMholi weDA KwaZulu-Natal, uMnu Francois Rodgers.
Miningi neminye imilayezo yezilokhotho ezinhle ebivela ezindaweni ezahlukene, ngisho nakwamanye amazwe imbala.

Previous articleUphumile ejele uPitch Black
Next articleUnwele olude Shenge!