Ugadla kanjani unompempe engakasho ukuthi fight!

    849

    NGOSIBA LUKA-REV MKHEKHELEZI

    SEKUNGAZE kududulwane ngamankomane impela nje kubangwa igama leLembe, ingane kaMaMhlongo bakithi! Nibanga igama lokubolekwa! Phela kuthiwa uQuality – odudulwe ngenqindi kwatsheka isigqoko, wagqwegqwa waze wabanjwa wuciko lokulawula izihlwele – waziqamba kuqala igama leLembe. Nakhu-ke emcimbini obungeledlule, abahleli bomcimbi sebeqamba uKhuzani leli gama. Izolo-ke bahlangane emcimbi eMnambithi, okubukeka sengathi kukhona into eshiwo ngumfo waseMgazini yanganambithisiseka kahle kuKhuzani, wadedela udalimede. Nawe kodwa Khuba, ugadla kanjani unompempe engakasho ukuthi “fight!” futhi-ke isitha sisebhizi sikhuluma nebhetshi laso? Angisho ukuthi umzumile uQuality, kodwa nje ubolinda unompempe, hhayi le nto yokushaya abantu sakuzuma. Khona-ke nibadala kangaka, yini indaba yokuhamba nizwana amandla esidlangaleni? Mina bengizothi noma uQuality angalivula icala – njengoba abaningi besho – kodwa nje Xolani mfo kaMcineka, awenze odume ngazo, ayiphelele eringini le, hhayi indaba yokulwa njengamagwala, nishayana phambi kwabantu ngoba nazi ukuthi bazonilamula. Asiyifakanga i-video ngoba phela siyazi ukuthi lapha kuFacebook, kukhona abangani bakaMark Zuckerberg bazogijima bayosiceba ukuthi sifaka ama-video avubela udungunyane. Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

    Previous articleTHOLA ILANGA LEMPELASONTO KUSASA
    Next articleUmndeni uxolisele uMkhize “ngakwenze” ebantwini