Ugcine eboshiweugogo (71)’odayise’ngabazukulukwabokufika

985

Sekudaleke uqhekeko emndenini ngalesi sigameko esishiye izingane eno-12 neno-15 zikhulelwe

PHUMLANI GAMA

SIKHALELWE ngamasongo ka- Sigonyela isaguga (71) saKwaMagwaza, eNkandla esiyamaniswa nezinsolo zokunikela ngabazukulu baso abathathu kwabesilisa abangabokufika, ukuba balale nabo okumanje ababili babo bakhulelwe. Umsolwa ushaqwe amaphoyisa ngezithuba zantambama ngoLwesine esemzini wakhe abehlala kuwona nezisulu. Ngenyanga edlule kuboshwe abesilisa ababili abangabokufika kuleli ngamacala okunukubeza izingane ezineminyaka ephakathi kuka-12 no-15. Leli phephandaba lithole ukuthi izisulu zizalwa ngamadodakazi alesi saguga esiboshiwe. Ukuboshwa kwaso kuza ngemuva kokuba ingxenye yamalungu omphakathi izwakalise ukungagculiseki ikhala ngokuthi lesi saguga sizokwandisa umkhuba omubi wokuthengiswa kwezingane ukuba zilale nabantu besilisa abakhulile kunazo.


Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uMnu Mhlabunzima Memela, uthe ukuboshwa kwalesi saguga kuza ngemuva kokuba ungqongqoshe walo mnyango eyalele osonhlalakahle abasebenzela kule ndawo ukuba basivulele icala esiteshini samaphoyisa. Ilungu lomndeni kamsolwa elicele ukuba kugodlwe igama lalo, liveze ukuthi kubathokozisile ukuthi agcine eboshiwe umsolwa. “Nakuba sijabulile ngokuboshwa kukagogo kodwa injabuloB yethu kayiphelele. Sinovalo lokuthi sisengabuye simbone esededelwe ngoba kwamanje kasitshelwa lutho ngokuqhubekayo enkantolo ngenxa yokuthi umphenyi wecala wasitshela ukuthi akufanele sifike enkantolo ngaphandle kwemvume yakhe.


“Ngolunye usuku sibuze ukuthi abasolwa (abesilisa abangabokufika) bagcinwe kuphi, satshelwa Ukuthi icala selidluliselwe eMgungundlovu. Kaseneme ngokuthi singaziswa ngokuqhubeka enkantolo futhi sitshelwe ukuthi siyazula uma sifuna incazelo ngaleli cala. “Izisulu zigcinwe ekhaya lezingane khona lapha eNkandla. Lesi simo sishiye umndeni unokungaboni ngaso linye ngoba kukhona abaveze ukuthi kakufanele avulelwe icala ugogo ngoba usemdala. “Sibatshelile ukuthi ngeke sikwazi ukuhlala nomuntu omdala okhohlakele njengaye ngoba nabadala bayasitshela ukuthi kwasekuqaleni wayevele engalungile,” kusho ilungu lomndeni elicele ukuba kugodlwe imininingwane yalo Okhulumela amaphoyisa Kwa- Zulu-Natal uConst Thenjiswa Ngcobo, usiqinisekisile lesisigameko washo ukuthi umsolwa ushaqwe ngamaphoyisa ngecala abhekene nalo, kulindeleke ukuthi avele enkantolo khona maduze.

Previous articleUphenduke isilomo utolika ecaleni likaNgizwe
Next article“Obulale” usana ujeziswe ngokugoniswa nokubelethiswa isidumbu salo