Ugeqa amagula umsolwa ecaleni lokufa komndeni

895

Ukusuka nokuhlala ngokubulawa kwamalungu awu-5 omndeni owodwa

IMOTO kaMnu Marius Ngcobo eyatholwa eRichmond ishisiwe emuva kokuba wathunjwa epulazini nomndeni wakhe.

THANDEKA NGOBESE
UPHENDUKE ufakazi wombuso omunye wabasolwa ecaleni lokusocongwa kwamalungu awu-5 omndeni wakwa Ngcobo epulazini laseBoston, ngaseMpendle, izidumbu zawo ezatholwa zishisiwe eRichmond. Kuleli cala kwabulawa uMnu Sizwe Ngcobo (64), uNkk Thandazile Zondi (41), uMnu Bonokwakhe Khuboni (40), Fanelesibonge (2) noLibra Ngcobo owayenenyanga ezelwe. Kuboshwe izelamani ezimbili zomndeni wakwaZondi, okungu-Mnu Lindelani Zondi nomfowabo uMhlonishwa, abafake isicelo sebheyili eNkantolo yeMantshi eRichmond ngeledlule.


Abanye abasolwa abathathu basagcwele amathafa. Ngokwamaphepha asenkantolo, omunye wabasolwa usephenduke ufakazi wenkantolo kuleli cala. Uthi bacelwa ngummangalelwa wokuqala bezihlalele kubo, wathi kunomsebenzi adinga bayomsiza kuwona, uzobakhokhela R20 000 umuntu ngamunye, kodwa wagcina ebanike inkulungwane eyodwa yamarandi. Lo fakazi wombuso okumanje ugcinwe lapho kuhlala khona ofakazi uthi bathi uma bembuza ummangalelwa wokuqala ukuthi lo msebenzi uzokwenziwa ngani, wathi uzobaqashela isibhamu, kodwa okwathi uma emfonela lowo muntu wathi bangaze basithole ngakusasa ntambama, ekubeni bona kwakufanele bahambe ekuseni bawenze umsebenzi izingane zingakabuyi esikoleni.


“Ngakusasa, wafika ummangalelwa wokuqala wabathatha bobathathu waya nabo kubo, wabafaka endlini enkulu enommangalelwa wesibili nomunye umfowabo owayeshayela, osebenza emnyangweni wezempilo, osagcwele amathafa, washisa impepho ecela izinyanya zakubo ukuba zihambe nabo kulo msebenzi ababeyowenza. “Waqeda ukushisa impepho wabafaka kwiIsuzu enoseyili ngemuva. Bahlala ngemuva ummangalelwa wokuqala wahlala nabafowabo abathathu phambili. Uthi bafika epulazini eBoston ummangalelwa wokuqala wathi mabangene balale ngaphansi kukaseyili ukuze uMnu Ngcobo engeke abone ukuthi kukhona abanye abangemuva. Nempela kwaba njalo.


“Wafika wamisa imoto eduze kwendlu eyayivuliwe, wabayalela ukuthi uma behla bangene endlini. “Wabiza umufi, uMnu Ngcobo owayelima ensimini. Kwathi uma efika eduze kwabo, wangena endlini ethi uyolanda isihlalo, okwathi uma ebona abanye abasolwa endlini, wahlehla wangangena. “Ummangalelwa wokuqala wamshaya ngesitini esiphundu wawa, bamcoboshisa, bamnquma,” esho.
Uthi behlela endlini engezansi, bathola omunye wesilisa okungu Mnu Khuboni, bambamba bambopha ngocingo izandla nezinyawo, badlulela kuNkk Zondi, bambopha, babavala ngeselotape emlonyeni, babaphonsa evenini nezingane babamboza ngoseyili.


“UMnu Ngcobo bamfaka ebhuthini yemoto yakhe bapekequla endlini, bathatha omakhalekhukhwini babo namakhadi emali, bazama ukulifaka kwispeed point (umshini wokukhokha) sikammangalelwa wokuqala, kodwa bahluleka wukukhipha imali. “Baphuma izimoto zilandelana bebheke emahlathini aseRichmond,” kusho isitatimende salo mmangalelelwa. Uthi bafika kuleli hlathi baqala behlisa uMnu Ngcobo owayesevele eshonile behlisa uNkk Zondi bamnquma, balandela ngoMnu Khuboni. Emuva kwalokho babashisa ngophethiloli izingane zibuka njengoba baziqhelisa bezitshela ukuthi bazozishiya ehlathini, okwathi uma sebehamba, ummangalelwa wokuqala wathi le endala iyamazi, izokhuluma, kwaphoqeleka ukuba bazibulale nazo bazifake emlilweni. Uthi basuka lapho balandelisa ngemoto kaMnu Ngcobo, bayikhipha ibattery bayishisa.


Umphenyi wecala, uSgt Nhlanhla Mzimela, uthi abasolwa bonke abathintekayo ecaleni, omakhalekhukhwini babo nababafi bake badonsa embhoshongweni owodwa eBoston, baze bafika eRichmond. “Ngesikhathi sibhala izitatimende kubona, bayilahla ngokuthi baphike bathi babesenkonzweni eBuhleni ngosuku lwesigameko, njengoba bengamaNazaretha, kodwa bathi omakhalekhukhwini babo kabakaze bahlukane nabo. Lo ongufakazi, uthi (ummangalelwa wokuqala) wayengasafuni ukubakhokhela baze bayolanda i-battery, bazama ukuyidayisa ukuze bathole imali kanti seyizobabambisa. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthi kuboshwe abasolwa ababili kuleli cala. Uthi abasolwa bazophinde bavele eNkantolo yeMantshi maduze.

Previous articleKugwazwe iphoyisa emagcekeni esiteshi
Next articleMngqithi: “Siyinqobele noMosimane i-Al Ahly”