Ugila izimanga owaphoqwa ngunina ukwenza ezolimo

  244

  BHEKI NDLOVANA

  UYAQHAKAZA umlimi  wesifazane ofufusayo ILANGA elabika ngaye ekhethwe
  waba ngomunye wabesifazane abasebancane, abahlomule ohlelweni lweMomentum Metropolitan Foundation,
  iWomen in Farming Program, nyakenye. 

  UNkz Nontokozo Mdletshe (27) wasoGengele, eMtubatuba – obonge leli phephandaba ngeqhaza elaba nalo ekuvezeni umsebenzi wakhe –  selokhu engenile kwezolimo, useklonyeliswe ngezindodo eziwubufakazi bempumelelo emsebenzini wakhe. 

  Unendawo ayiqashile eMgungundlovu,
  okuyilapho asebenzela khona. 

  Ungumqondisi weSanvitalia Agricultural Enterprise, okuyinkampani ayiqala
  ngoNtulikazi (July) ngo-2021, njengephrojekthi yokuzwa amanzi ngobhoko, ebheka ukuthi yikuphi angakutshala okungahambisana nohlobo lwendawo nesimo sezulu. 

  “Ngesula emsebenzini oholela kahle ngoMasingana (January) 2022 ukuze ngigxile ngokugcwele ebhizinisini lami lokulima. 

  “Ngithole izindondo ezehlukene kulo nyaka. 

  “Ngiwine ezimbili kwiSouth African Agricultural Awards ngoNtulikazi (2023),
  e-ICC, eThekwini, eyodwa yeSA
  Young Farmer of the Year 2023/24 (umlimi osemusha ovelele eNingizimu Afrika) neBest Sustainable Business 2023. 

  “Mhla ka-6 kuMfumfu (October) – kuwona lo nyaka – ngiwine iSebenza Women Emerging Entrepreneur Award,” kusho uNkz Mdletshe. 

  Mhla ka-11 uzobe eseGoli, eyomela iNingizimu Afrika kwiChristian Woman Entrepreneurs Network of Africa, lapho ezolwela khona isicoco se-African Young Entrepreneur. 

  Kule ndawo asebenzela kuyo eMgungundlovu, utshala i-spinach, u-green pepper, u-beetroot, u-anyanisi, utamatisi, nengxube yamahlamvu asetshenziswa ekunongeni ukudla uma kuphekwa. 

  Uthi uthungatha ipulazi elinendawo
  ethe xaxa, lapho ezokwazi ukutshala khona umkhiqizo ozokwanelisa amakhasimende akhe.

  Echaza ngokungenwa kwakhe wuthando lokulima, uthe: “Ngakuthanda emuva kokuba umama engiphoqe ukuba ngenze izifundo zezolimo kwaGrade 10. 

  “Ngafunda, ngabona ukuthi kuningi okuhle kulo mkhakha, amathuba akhona, kanti imali iningi kakhulu uma uzozisebenza, ungalindi ukuqashwa. 

  “Ngabe sengiqhubeka ngenza iziqu zeBSc Agriculture: Agronomy eNyuvesi yaseZuland (aziphothule ngo-2018). 

  “Ngenza ne-Organic Farming eMgibe (Umgibe Farming Organics and Training Institute), ngenza i-horticulture, poultry
  production, business management
  e-International Agricultural Academy for Africa, ohlelweni lweMomentum Metropolitan Foundation, ngabuye ngenza neBusiness Development eMgibe ngawo u-2022. 

  “Ngiyi AgriSETA Accredited Facilitator and an Assessor (2023)”. 

  bhekin@ilanganews.co.za

  Previous articleUkhale ngamalungelo akhe uthisha “owadlwengula” itshitshi
  Next articleUveza eyokushelwa ngamanye amaqembu oxoshwe kwi-EFF