Ugingqe izinkomo (4) emukela odadewabo abathole kwiFacebook

548

JOHN HLONGWA
KWENZEKE umcimbi ongajwayelekile emndenini wakwaMfingwana, eBramer, KwaNzimakwe ngaphandle kwasePort Shepstone, ngesikhathi kuginqwa izinkomo ezine, indodana yakhona ingenisa odadewabo ababili emndenini, ababefihlwe nguyise, abathola ngaphandle komshado. ILANGA belihambele lo mcimbi. Lixoxe nendodana yakhona uMnu uPhilani “Shakes” Mfingwana (38), ozalwa emshadweni, oveze ukuthi uqale ukwazana nodadewabo ezinkundleni zokuxhumana (Facebook), ngo-2017. Uyise ubebafihlele ngoba esaba ukuthi kungonakala umshado wakhe uma ebaveza.

Uthi uyise uMnu Mbulelo Mfingwana (67) ubenguthishanhloko e-East London. Wathandana nowesifazane wamtholisa izingane esasebenza khona, wakugcina kuyimfihlo yakhe ukuthi unezingane azithole ngaphandle komshado. Uthi uqale ukuzwa ngamahemuhemu esekhulile ukuthi uyise unezingane zamantombazane ezimbili okungu-Axole (35) noThobile (29). UPhilani ongusomabhizinisi, nguyena ohambe phambili ekuhleleni lo mcimbi. Utshele ILANGA ukuthi bekuyisifiso sakhe esikhuluN ukuthi ngelinye ilanga abone umndeni wakubo uhlangene. “Ngingumuntu owukhonze kakhulu umndeni. Le nto yokuthi kunezingane zakithi esingazazi, ibiwusawoti esilondeni.

Bengilokhu ngiyizwa ngamahebezi le ndaba yokuthi ubaba kunezingane azithola ngaphandle. “Ngangena ezinkundleni zokuxhumana kwiFacebook ngenhloso yokusesha ukuthi lokhu engikuzwayo ngabe kuyiqiniso yini. Nebala ngathola u-Axole. Saxoxa naye kule nkundla, kwavela ukuthi la mahebezi ebengiwezwa ayiqiniso,” kusho uPhilani. Uthi wabuza uyise omdala ngalezi zinsolo ngasese, wavuma ukuthi uyazi ngale ndaba. “Yize abazali bami benolaka kodwa ngithathe isinqumo, ngahlala nabo phansi, ngabancenga ukuthi ngicela benze okulungile, basixhumanise nezingane zasekhaya.


“Ubhoboke lapho ubaba, wavuma ukuthi zikhona izingane azithola e-East London. Kube sekuqala izingxoxo zokubuyisana, sazimema ukuba zizobona ekhayanabazali. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngalo mcimbi,” esho. UMnu Mfingwana uthe ujabule kakhulu ngokuthi amadodakazi akhe agcine ekwazile ukubuyela ekhaya. “Angizange ngibabike ekhaya, ngangesaba umama wakwami (inkosikazi), wayenolaka kakhulu. Ngivume ngoba sengibona ukuthi izingane sezikhululile, sezingakwazi ukungeseka,”esho. U-Axole oyi-Property Developer, uthe ujabule kakhulu ngokuhlangana nomndeni wakhe, ikakhulukazi uyise esaphila. “Kusuka manje sibheke ukuthi siqhubeke siphile ngokubambisana sonke,” esho.


UThobile ubonge amandla kaNkulunkulu. “Bese kuyisikhathi soMdali. Ngiyambonga kakhulu ubhuti ngokuthatha isinqumo sokusihlanganisa sesibadala kanje, ukhombiseukuba nesibindi,” kuphetha uThobile . Isazi samasiko, uDkt Velaphi VVO Mkhize, wesikhungo Umsamo Institution sithe: “Uma bonke abantu abanezingane ngaphandle bengenza njengalo mndeni, cishe inhlupheko ingancipha ezinganeni. “Abakwenzile siyakukhuthaza ukuthi yonke imindeni ikwenze ngoba kuhle ukubuyisana. “Ingane iyisipho sabadala, uma uyiyeka ezintabeni, kufana nokuthi ulahla isipho osiphiwe yibona,” esho.

Previous articleBethukile kubulawa (6) eMbumbulu
Next articleUZWANE NENDLELAABAZOKWEHLULELANGAYO ABADLALIKWI-CHIEFS