Ugonyuluke ngobunzima uLalela

838

UMiss SA uveze ukuthi wayesatshiswa ngokufa

ULALELA Mswane onguMiss SA ophume isithathu kuMiss Universe.

NONHLAKANIPHO SHINGA

IKHALE izinyembezi ngesikhathi ikhuluma nabezindaba ngoLwesithathu esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo, eGoli, intokazi ephethe isicoco sikaMiss South Africa, uLalela Mswane, emuva kokulala isithathu emncintiswaneni kazime womhlaba, uMiss Universe ngoMsombuluko e-Eilat, kwa-Israel.


Kuzokhumbuleka ukuthi iningi labantu baseNingizimu Afrika lakujabulela ukunqoba kwale ntokazi ezalwa KwaSokhulu, eRichards Bay, idla umhlanganiso kuMiss South Africa, kodwa kwasuka umsindo uma kumenyezelwa ukuthi izomela leli kokaMiss Universe kwa-Israel. Ngisho uhulumeni wakuleli walibeka ngembaba elokuthi kawufuni lutho oluzowuhlanganisa nalo mncintiswano ngoba kukhalwa ngokuthi i-Israel icindezela abantu base Palestine.


Isicoco salo mncintiswano sigoduke noHanaaz Sandhu wase-India, kwathi uNadia Ferreira waseParaguay, wathatha indawo yesibili. Abengaphezulu kuka-80 amazwe abengenele lo mncintiswano kanti uLalela uthathe amehlo ezibukeli emcimbini kaMiss Universe lapho ebedansa khona egqoke i-jumpsuit emhlophe qwa, enezimpaphe ezimhlophe, okuthiwe ibimele ijuba loxolo.


Ekhuluma esigcawini sabezindaba uLalela amehlo egcwele izinyambezi uthe ukuphuma kwesitatimende sikahulumeni, siveza ukuthi ngeke umeseke uma ezoya kwa-Israel, uthe lokho kwamphula inhliziyo kwangathi kukhona lapho one khona. “Ngazizwa ngiyinto elahliwe nje, ngaze ngaba nakho nokucasuka nokuphatheka kabi ngoba ngavele ngangaqonda ukuthi yini lena engaka engiyenzile. Namanje kangiqondi ukuthi kungani kunabantu abebezizwa ngaleyo ndlela. Kanginayo inkinga uma bengaha-mbisani nami nezinqumo engizenzile, kodwa futhi lokho akusho ukuthi kumele bame endleleni yami.


“Bekukhona ngisho abesebengifisela ukufa ngoba nakhu nginqume engibone kufanele mina. Isinqumo engisithathile benginga-qondile ukuqala impi ngaso, kepha ngenze lokho engibone kufanele mina nokulandela iphupho lami,” kusho le ntokazi. Encwadini eyifunde kulesi sigcawu, ithe kusukela ithwaliswe isicoco sokuba nguMiss South Africa, yayazi ukuthi ngeke kubelula. “Yize lokhu okwenzekile bekubonakala kukubi, kodwa yiyona into enhle kunazo zonke eseyake yenzeka empilweni yami njengoba uhambo lwami kulo mncintiswano kaMiss Universe, lungifundise okukhulu,” kusho yena.

Uchiphize izinyembezi ekhuluma ngokusatshiswa kwakhe ngabathile baze bamsongele ngokufa imbala ngoba bethi kabahambi-sani nesinqumo sakhe. “Kuke kwaba nesikhathi lapho bengizibuza khona ukuthi ngabe ngithatha isinqumo esifanele yini ngoba ukusithatha kwami bekusho ukuthi nomndeni wami kawusaphephile nalabo engibathandayo. Emuva kokusatshiswa ngokubulawa, bengingasakwazi nokulala, kangikwazanga ngisho ukulungiselela lo mncintiswano, okwenze ngamangala ukuthi ngigcine ngithathe indawo yesithathu kuwona,” esho.

Previous articleUmshushisi ubulawe phambi kwenkantolo
Next articleZibanjiswe wukudayisa ibattery yemoto ‘izinkabi’