Ugwetshiwe olahlwe yicala lokudayisela inyanga ingane (11)

561

Owesifazane ubefuna le ngane enebala elimhlophe isetshenziswe ukuthaka imithi

I-NPA ithi ifuna lesi sigwebo sibe yisifundo nakwezinye izigilamkhuba ezigila abebala elimhlophe

LUCKY CAIN
UZOBHADLA ejele iminyaka engamashumi amabili owesifazane (34) olahlwe ngamacala okuzama ukudayisela inyanga yaseManguzi, enyakatho yeKwaZulu-Natal, ingane eneminyaka eyishumi nanye. NgokoPhiko lwezokuShushisa, iNational Prosecuting Authority (NPA), lona wesifazane ogwetshwe yiNkantolo yesiFunda yaseNgwavuma ngoLwesihlanu, waxhumana nenyanga uMnu James Mthembu, edume ngelikaGod’ Olulal’ Amankankane, ngoNhlangulana (June) ku-2016, emtshela ukuthi angakwazi ukumthengisela ngengane enebala elimhlophe yasendaweni, angayisebenzisela ukukhiqiza imithi yakhe. Okhulumela iNPA eKZN, uNkk Natasha Ramkisson-Kara, uthe lona wesifazane wayefuna ukukhokhelwa u-R100 000 ngale ngane, yingakho anxusa uMthembu ukuba axhumane naye uma efuna ukuyibona le ngane yomfana.


UNkk Ramkisson-Kara uthe uMthembu wabe esexhumana namaphoyisa asendaweni ukuba amphelezele uma sekuyobonwa lo mfana.
Uthi amaphoyisa asukumela phezulu kwazise lolu lwazi lwaluzowasiza ngecala elalivuliwe lokunyamalala kwengane. “UMthembu wahlela ukuhlangana nalona wesifazane, wabe esekhalelwa ngamasongo kaSgonyela. “Wathweswa amacala okuzama ukushushumbisa abantu.” Echaza ngokwenzeke enkantolo, uNkk Ramkisson Kara, uthe ngesikhathi kuqhubeka icala, uMthembu nonina wengane baphekwa ngemibuzo. Uthi unina wale ngane waveza ukuthi ubesephila ngokwesaba kusukela kwenzeka lesi sigameko kanti nendodana yakhe ibingasakhululekile ukuhamba emphakathini.


“Unina wengane watshela inkantolo ukuthi ubengasasuki eduze kwengane yakhe futhi engasayivumeli nokuthi iphume egcekeni. “Waveza nokuthi ingane yakhe ifana nesipho kuyena futhi uyithanda ngendlela eyisimanga,” kusho uNkk Ramkisson-Kara echaza ngobufakazi obushicileliwe esitatimendeni sikanina wale ngane. Uthi kulesi sitatimende uyabuveza ubunzima bokuhlale evikela ingane yakhe njengoba kunabantu abayibona ngenye indlela emphakathini. Enkantolo kwaphinde kwavela nokuthi endaweni yaseManguzi, nezinye ezingomakhelwane, bahleli lubhojozi abesifazane abanezingane ezinebala elimhlophe kwazise ukuthunjwa nokubulawa kwazo kudlangile.


UMqondisi wezokuShushisa esifundazweni, u-Adv Elaine Zungu, usemukele isigwebo salona wesifazane, waveza nokuthi unethemba lokuthi sizoba yisifundo nakwabanye abasenenkolelo yokuthi izingane eziphila nebala elimhlophe zingasetshe-nziswa ukwakha imithi yesintu. Uthe lolu hlobo lobugebengu baluthathela phezulu njengoba luphinde lunyathele namalungelo ezingane. “Akekho umuntu ovunyelwe ukuphazamisa ukuphila komunye umuntu, noma ngabe ngaluphi uhlobo,” kusho u-Adv Zungu. Uveze ukuthi i-NPA esifundazweni isezinhlelweni zokuxhumana nabelaphi bendabuko basesifundeni saseMkhanyakude maye-lana nobugebengu balolu hlobo obuthinta ukushushumbiswa kwabantu, nokunye. lucky.cain@ilanganews.co.za

Previous articleBakhumelane umlotha uZimdollar nabaseBuhleni
Next article