Ugwetshwe odilika ababili uthisha owabulala ingane

230

Isisulu (12) wasinukubeza ngokocansi, wasibulala, isidumbu saso wasigqiba

PHUMLANI GAMA
KUHLWE emini kuthisha egixabezwa ngodilika-jele ababili neminyaka emithathu ngecala lokuthumba, ukunukubeza ngokocansi nokubulala uLwazi Tembe (12), maqede amgqibe emgodini ongashoni enkundleni yezemidlalo eThengani, eManguzi, ngo-2018. UZwelakhe Cele (41) obefundisa eNonikela Primary School, ugwetshwe ngoLwesine eNkantolo eNkulu yaseMtubatuba. Isidumbu sikaLwazi sambiwa ngemuva kokuba uCele ehole ithimba lamaphoyisa nezinhlaka zezokuphepha, kusetshenziswa “inkantolo yasehlathini”, eyobakhombisa lapho ayesigqibe khona, maqede walihlanza lonke iqiniso ngokuthi wambulala kanjani umufi nabanye ababili. UCele uphinde ayanyaniswe nokufa kukaSifundo Nkwanyana (13), isidumbu sakhe esatholwa silahlwe bude buduze nomuzi wakhe.


Kwabuye kwatholakala nesikaSizwe Mlambo (12) silahlwe emhosheni, kuyona le ndawo. Umsolwa uchazwa njengomuntu owayekukhonzile ukuhlala nabafana abancane, ethi ubaqeqeshela ukudlala ibhola. Ukuboshwa kwakhe kwenzeka ngemuva kokuba kunyamalale uLwazi, owayephume kubo eyohlangana noCele emqashweni wakhe. Emuva kokuba kuphele usuku enyamalele, unina wesisulu wabikela amaphoyisa nezinhlaka zomphakathi, kwaqalwa uphenyo ngokuthi kubanjwe uCele. Amalungu omphakathi ‘ambeka izandla’ maqede walihlanza lonke iqiniso, wakhomba lapho amgqibe khona uLwazi. Wabuye watshela amalungu omphakathi ukuthi uyazi ngokufa kwabafana ababebulawe ngaphambilini. Ngesikhathi selusenkantolo lolu daba, uCele watshela inkantolo ukuthi akukho azokukhuluma ngaleli cala, kuze kube liyaphothulwa.


Kuyona yonke le minyaka ube elokhu egcinwe esitokisini. NgoLwesine beyikhona imindeni yezisulu. ILANGA laba yiphephandaba lokuqala ukubika ngokunyamalala kwezingane ezingabafana kule ndawo, izidumbu zazo ezatholwa zinezimpawu zokucwiywa. UNkz Pretty Tembe, ongunina kaLwazi, uthe uyasemukela isigwebo kodwa usafisa ukwazi ukuthi wayesebenzisana nobani uCele. “Namanje ngisamile kwelokuthi wayengayedwa egila lo mkhuba. “Thina besimazi njengomfana wasendaweni onguthisha, futhi okhonze ukuqeqesha abafana basendaweni kanti inhloso yakhe wukubadlwengula, maqede ababulale. “Siyasemukela isigwebo kodwa miningi imibuzo esisenayo ngezinye izigilamkhuba esikholwa wukuthi zisasele ngaphandle. “Ibuhlungu inhliziyo yami ngoba ingane yami yabulawa ngumuntu engangimethemba, futhi nayo ijatshuliswa wukuthi wayeseyifundise nokushayela imoto, kanti uyazi yena ukuthi usezinhlelweni zokuyinukubeza, ayibulale,” kusho uNkz Tembe.


Likhipha isinqumo, iJaji uGregory Kruger lithe: “Kawufanele wukugcinwa phakathi kwezingane. “Wena wasebenzisa ithuba okuthiunguthisha, wagila ingane okufanele ngabe uyihlinzeka ngolwazi, ngokomsebenzi wakho. “Kwakhona nje ukuthula kwakho ungakhulumi enkantolo kuchaza ukuthi unolwazi ngezigameko ezenzeka kule ndawo. “Noma ungaphuma ejele, akumele ubuyiselwe emsebenzini wokufundisa ngoba kawulungile futhi lokho kuyobe kuchaza ukuthi izingane kaziphephile uma uphakathi kwazo. “Inkantolo ibone ukuthi ikunike isigwebo sokudilikelwa yijele kuze kube kabili ukuze uzophepha ezandleni zomphakathi owawuvele ukufuna ukuqeda ngawe kwasekuqaleni.”

Previous articleElinye ithuba kowesithombe sesinkwa
Next articleImphethe kabi eyokutshalwa kukaShenge ngeSabatha