Uhulumeni wase-kzn neqhinga lokulwa ne-corona

732

SKHOSIPHI MTHEMBU

LAPHA yingesikhathi ithimba ebelihambisana noNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala lifutha endaweni 
yaseNyoni, eMandeni. 

UKWENYUKA kwezibalo zabantu abatheleleka ngegciwane iCovid-19 kuphoqe uhulumeni waKwaZulu-Natal ukwethula uhlelo lokufutha isibulali magciwane ezindaweni izisemakhaya futhi eziminyene.

Lokhu kuyimizamo kahulumeni yokuvimba ukusaba-lala kwaleli gciwane njengoba iKwaZulu-Natal ingenye yezifundazwe ezihamba phambili ngabantu abatheleleke ngaleli gciwane. NgoLwesibili uNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala ehambisana nongqo-ngqoshe abehlukene, wethule lolu hlelo eNyoni, eMandeni ngaphansi kwesifunda iLembe.

Le ndawo yaseNyoni ibalwa neziminyene kakhulu  ekubeni iLembe lingesinye sezifunda esikhulayo kusona isibalo sabantu abatheleleke ngalesi sifo, silandela iTheku. Abantu bakule ndawo abakhulume neLANGA, bathe bayasithakasela isenzo sikahulumeni njengoba bethi banovalo ngalesi sifo. Babodwa abancoma leli gxathu kanti abanye bebekhala ngendlala njengoba bethi kakuwona wonke umuntu othola izijumbane zegilosa.

UNkz Ntombikayise Mkhwanazi ohlala kule ndawo, uthi isimo sibi njengoba bona bephila ngempesheni. Uthi batshelwe ukuthi abantu abahola impesheni ngeke bazithole izijumbane zegilosa. 

“Njengoba ngihola impesheni yokuguga nje, kunzima ukuphila ngayo ngoba nginabazukulu okumele ngibondle. Ngesikhathi abantu bebhaliswa, thina satshelwa ukuthi ngeke sithole lutho. Kubuhlungu ngoba sizobulawa yindlala njengoba isimo sinjena nje kanti nemali yempesheni iphela ngokushesha ungakayithengi negilosa engakuqhuba inyanga yonke,” kusho yena.

UNkz Thembeka Mhlongo uthe abantu abebebhalisa bamtshela ukuthi umuntu ovumeleke ukuthola ukudla ngonengane eyodwa kuphela. UMnu Sduduzo Gumede oyimeya yesifunda iLembe, utshele ILANGA ukuthi okwamanje kakukho ukudla okukhishwa wumasipala.

“Abantu kumele bakuqonde ukuthi okwamanje nguMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi onohlelo lokhipha izijumbane. Umnyango unohlelo lokubhekelela kakhulu abangasitholi nhlobo isibonelelo sikahulumeni, thina njengomasipala kalukho uhlelo esiluqalile lokukhipha ukudla,” kusho uMnu Gumede.

UMnu Zikalala utshele abezindaba ukuthi yize lolu hlelo lwethulwe endaweni engaphansi KweLembe, kodwa luzoqhubeka kuzona zonke izifunda zaKwaZulu-Natal. Uveze nokuthi kuthathwe abantu ngaphansi kohlelo i-EPWP baqeqeshwa nokuyibona abazoqhubela nomsebenzi wokufutha ezindaweni ezahlukene.

Previous articleUdokotela wezibalo neziyalo ezishubile entsheni
Next articleKuhlehle ukhetho eSheshi