UKent nohlelo lokujimisa abantu abazivalele emakhaya

892

SENZO SOKHELA 

UMQEQESHI wama-Aerobics ohlonishwayo kulesi sifundazwe useqhamuke nohlelo lokusiza umphakathi ozivalele emakhaya ukuze ukwazi ukuzigcina uphilile. 

UMengameli wezwe uCyril Ramaphosa unqume ukumisa konke ukusebenza eNingizimu Afrika izinsuku ezingu-21 ngenhloso yokuba kuza-nywe ukunciphisa ukubhebhetheka kwe-coronavirus esibhubhisile emhlabeni. 

Abantu bayalelwe ukuba bazivalele ezindlini. 

Nokho abanye badonsa kanzima njengoba befa yisizungu njengoba bengazi ukuthi bazohlala benzeni. 

UMzwandile Thusi odume ngelikaKent kwezama-Aerobics useqhamuke nohlelo lapho ezojimisa khona aba-ntu bukhoma kwi-facebook ngenhloso yokuba bazivocavoce. 

Lolu hlelo lwakhe luzoqala kusasa ngoLwesine ngo-17h00. 

Kwabanesifiso sokujima naye bangangena kwi-facebook bathungathe uKent Thusi. 

UThusi ekhuluma naleli phepha-ndaba uthe: ‘’ Inhloso yami enkulu ngalolu hlelo engiluqalayo wukuthi ngifake isandla ukulekelela abantu ukuba bazivalele ezindlini bese bejima. 

Ngiyacela-ke ukuthi labo abazoba yingxenye yalokhu kujima baqhubeke nokulandela imiyalelo kaHulumeni yize besemakhaya. 

Bakuqikelele ukuthi kabasondelani uma bejima futhi bageze izandla ngaso sonke isikhathi. 

Okwamanje sizokwenza izinhlobo ezihlukile zama-aerobics,’’ kusho uThusi. 

Ngeminye imininingwane kungathintwa yena uThusi kwethi: 071 148 0010.  

Previous articleAbakwaCastle Lager banikelela i-corona
Next articleUfisa amadodana akhe alandele kwezakhe