Ukhala ngezikweletu ophume phambili kweletulo lokubulala owe-ANC

225

JOHN HLONGWA

UBALISA ngokulahlekekwa ngamabhizinisi akhe uMnu Zakhele Thokozani Dlamini (35) waKwaJobe, eJozini njengoba ethi usevele ngekhanda ezikweletini emuva kokuboshwa eminyakeni emibili edlule ngecala athi akalenzanga. UDlamini uboshwe NgoLwezi (November) 2021, waze wadedelwa mhla ka-8 kuNdasa (March) 2024 emuva kokuba iNkantolo yeMantshi yaseMtubatuba imthole emsulwa ecaleni lokwakha itulo lokuzama ukubulala uMnu Thobelani Ncamphalala  ongunobhala we-ANC eNokuhamba Nyawo Region – owayeyimeya yaseMtubatuba – nelokugwazela ufakazi wombuso. 

UDlamini noNcamphalala babesebenza ndawonye kwi-ANC. Ekhuluma neLANGA elimvakashele kubo emuva kokuchithwa kwamacala, ukhale ngokungazinzi kwesimo sepolitiki, athi yiso esaba yimbangela yokuthi uNcamphalala amvulele icala. “Sinomndeni wami sibhekene nesikweletu sika-R930 000, okumele sisikhokhe ngecala engingalenzanga. Indlela engiphathwe nga-yo enkantolo, kayijwayelekile. Umbuso ungincishe ibheyili izikhathi ezintathu. Icala liqulwe laze laphela, ngingaphakathi. Ukufaka isicelo sebheyili enkantolo enkulu kudla imali elinga-niselwa ku-R100 000. Umbuso ungincishe ibheyili, uzithethelela ngokuthi ngizophazamisa icala,” esho. 

KWESOKUNXELE nguMnu Zakhele Dlamini noMnu Thobelani Ncamphalala we-ANC.

UDlamini ubeboshwe noZakhele Khanyile owayengummeli – owathola ibheyili, wadutshulwa wabulawa – noNhlanhla Maseko ophenduke ufakazi wombuso. 

Uma eqhuba, uthi: “Ngingene kwelikhulu ihlazo, igama lami lonakele kakhulu emphakathini. Bengifika enkantolo ngifaswe ngozankosi ngoba kuthiwa ngiyisigebengu esinzima, esiyinkabi. Empilweni yami kangikaze ngibulale ngisho isilwane, kodwa manje sengibhekene necala lokubulala umuntu. Izingane zami bezifunda esikoleni esizimele, kwaphoqeleka ukuba zikhishwe. Imfuyo yakithi idayiswe yonke ngoba sizama ukubhekana nezindleko zecala. Izimoto ezimbili zifile egcekeni. Ngithe ngifika ngoLwesihlanu ngaphithanelwa yikhanda, ngingazi ngizothathani ngihlanganise nani. Ibuhlungu into engehlele angiyifiseli muntu.”  

Uthi akamzondi uNcamphalala. 

“Ngemuva kokuba inkantolo ingithole ngingenacala, ngizamile ukuxhumana naye emnyango, ngafika engasekho. Bengifuna ukumbingelela nje kuphela. Kangimzondi, naye uyazi ukuthi ebengiboshelwe khona bekungekho,” esho. 

Echaza kabanzi ngosuku aboshwa ngalo, uthe: “Ngangisekhaya, kwafika imoto, ngashawa ngakhishiswa omakhalekhukhwini bami awu-4, okuze kube yimanje kabekho kimina. Ngesikhathi ngingaphakathi enkantolo bekuhlanganiswa umphakathi kuthiwe awumashe ngaphandle uphikise isicelo sebheyili.” 

hlongwaj@ilanagnews.co.za 

Previous articleUhulumeni mawungabi yisiphungumangathi osopolitiki besabisa ngokuchitheka kwegazi
Next articleKwehlukene imibono ngomfaniswano wesikole “ongabheki” ubulili