UKhalele othisha bezinsuku zanamuhla

729

PHUMLANI GAMA

UKHALELE othisha besikhathi samanje uthishanhloko wokuqala wase-Amangwane High School, eMangwaneni, eBergville emcimbini abenzelwe wona ngoMgqibelo evaleliswa futhi ebongwa ngeqhaza lakhe lokukhangula isikole sokuqala samabanga aphezulu kule ndawo. 

Umcimbi kaMnu Sikhumbuzo Mkhize (69) (osesithombeni nomsakazi woKhozi FM, uNonhlanhla “Mroza” Buthelezi) – obephethe lesi sikole esasungulwa ngo-1983 – ubuhanjelwe ngabaholi bezinhlaka ezahlukene, okubalwa kuzona nobuholi bendabuko. 

Njengoba bekulindelekile, izifundiswa emikhakheni eyehlukene ezidlule esandleni sakhe, bezikhona ziyikazela imiyezane. 

Kuvela ukuthi ngenyanga eyedlule, kukhishwe izimemezelo zomcimbi wokuvalelisa uMnu Mkhize, iziduna zezigodi zahlanganisa umphakathi onqume ukuhlanganisa imali, kwathengwa inkomo. 

Abafundi abadlule esandleni  sikaMnu Mkhize, bakhiphe inkomo kanti nothisha benze okufanayo. 

Ethula inkulumo yosuku uMnu Mkhize, uthe: “Ngaphambi kokuba ngibonge umcimbi omkhulu kangaka, ngiyafisa ukukhalela othisha abafundisa ezinsukwini zanamuhla. 

“Babhekene nenkinga enkulu ngoba izingane ezikhona kulezi zinsuku kazifuni ukulalela, zifuna ukulalelwa. 

“Abafundi banamuhla banombono, kodwa kababoniseki. 

“Kwakungcono ngezikhathi zethu, ngoba nakuba sasifundisa abantu asebekhulile, kodwa amalungu esigungu esilawula isikole ayekugqugquzela ukuba kusebenze induku ezikoleni. 

“Nabazali babekukhuthaza ukujeziswa kwabafundi uma kukhona okungalungile abakwenzile. 

“Ukuphiwa inkomo nje eyodwa, kuyinto enkulu kakhulu. Kangazi ukuthi ngizoqala ngigcine kuphi uma ngibonga lo mcimbi engiwenzelwe ngabaphathi bakulesi sikole. 

“Kusukela ekuqaleni, nganginombono ngalesi sikole. 

“Yize kukhona osekungenziwa kulezi zikhathi zanamuhla uma uqhathanisa nakudala, kodwa ngithokoziswa wukuthi namanje isasebenza ingxenye enkulu yezimfundiso engashiya ngizifakile kubafundi nothisha bakulesi sikole,” kusho uMnu Mkhize. 

UMnu Mduduzi Nene onguthi-shanhloko wakulesi sikole, uthe kuthele izithelo ezinhle kakhulu ukuba khona kwalo mcimbi. 

“Ingxenye yezifundiswa ezisemikhakheni eyahlukene, ikakhulukazi osomabhizinisi, zelule isandla ngokunikelela lesi sikole ngezinsiza ezibalulekile. 

“Omunye wabo uthe uzosiza ngemisubelo yabafundi kuze kuphele iminyaka ewu-5. Babodwa abafake imali. 

Iningi liphonse phakathi kuka-R10 000 kuya ku-R20 000. Lokhu kuzosiza kakhulu ekutheni isikole sethu sikwazi ukuhlangabezana nezingqinamba ezivelayo uma kufundwa esikoleni sethu,” kusho uMnu Nene. 

phumlangama@ilanganews.co.za

Previous articleUkuzaleka nokukhula kweNkosi Mangosuthu Buthelezi
Next articleOwoMnyango wezeMfundo ugxeke abazali