Ukhathazekile umndeni wonyamalele

649

Kuthiwa waphuma kubo eyokwenza umsebenzi wesikole e-internet cafe

SKHOSIPHI MTHEMBU
UDUNGU-ZA ebumnyameni umndeni wento-mbaza-nyana (16) osekuyo-phela isonto lesithathu ingaziwa ukuthi ikuziphi izinkalo.
Umndeni kaLulama Zama (osesithombeni) owenza uGrade 11, eMzinto Secondary, ucela ukufuniswa indodakazi yawo okuvela ukuthi yagcina ukubonakala ngeholide lePhasika ziwu-18 kuMbasa (April) iya kwi internet cafe iyokwenza umsebenzi wesikole. Umndeni wakhe uthi usubheke yonke indawo, okubalwa nasezibhedlela kodwa kawumtholi. Ngokuthola kwaleli phephandaba, uLulama wafika e-internet cafe, njengoba wathumela umqhafazo etshela ilungu lomndeni ukuthi useqedile abeyokwenza usebuyela ekhaya, kodwa wangabe esafika. UMnu Bongani Zama, uyise kaLulama, uthi namanje usadidekile ukuthi ngabe ikuphi indodakazi yakhe njengoba nomakhalekhukhwini wayo wawungasasebenzi.


“Indodakazi yami ngihlala nayo lapha eHibberdene, kodwa ibisavakashe komalume eMandawe. Ngesikhathi ivakashile, esikoleni bathunyelelwa umqhafazo womsebenzi wesikole obekumele bawenze besekhaya, ukuze bezobuyela esikoleni sebewuqedile. “Uma ngizwa, wabuza ukuthi itholakala kuphi i-library bamtshela, kodwa inkinga kwaba wukuthi kayivulwa uma kuyiholide. Ube eseyowenza kwi-internet cafe, okusho ukuthi bekumele agibele aye eScottburgh. Esehambile kwadlula isikhathi wathumela umqhafazo kudadewabo emtshela ukuthi useqedile abeyokwenza useyabuya. “Udadewabo wamfonela ngemuva kwesikhashana ngoba efuna ukumhlangabeza kodwa ucingo lwalungasangeni, seluvaliwe. Kwenzeke eside isikhathi lokho wabe esengishayela ucingo engazisa ukuthi akamtholi uLulama ocingweni, luvaliwe.


“Ngihambile ngaya khona eMandawe ngoba ngifuna ukuthola kahle udaba ukuthi kwenzekeni. Sengifikile, bangilandisile sabheka kubona bonke abangani bakhe sangamthola. Umngani wakhe womfana adlula kuyena uvumile ukuthi uke wafika kuyena kodwa washeshe wahamba ngoba ubengafuni ukuthi abonakale emi naye,” kusho yena. Eqhuba uMnu Zama, uthe uyacela kunoma ngabe ngubani onolwazi ngendodakazi yakhe ukuthi axhumane namaphoyisa aseduze ngoba bakhathazekile. Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal uConst Thenjiswa Ngcobo, uthe uLulama wagcina ukubonakala efake i-jean eluhlaza sasibhakabhaka, ishethi elimhlophe kanye ne-Adidas e-navy umbala ephethe isikhwama seNike. Uthi kucelwa noma ngabe ngubani ongaba nolwazi axhuma-ne namaphoyisa ku-039 978 1900 noma ashayele inombolo yama-hhala ethi 0860010111.

Previous articleKuqiniswa ezokuvakasha emalokishini
Next articleINJABULO EMKHANDLWINI WASEZULULAND NGOKUVUNWA YINKANTOLO