“Ukhishwe inyumbazana uShenge esidlweni esikhethekile koweSilo”

594
UNDUNANKULU kaZulu iNkosi Mangosuthu Buthelezi ihlonishwa iSilo uMisuzulu kaZwelithini ngesikhumba sebhubesi.

BHEKI NDLOVANA
KUNEMVUNGE “ngokukhishwa inyumbazana” kukaNdunankulu kaZulu neSilo, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, edilini lesidlo sakusihlwa ebesihlelelwe ukubungaza iSilo uMisuzulu kaZwelithini ngoMgqibelo e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC) emuva kokunikwa kwaso isitifiketi esisigunyaza ukubusa. ISilo semukeliswe lesi sitifiketi nguMengameli Cyril Ramaphosa phambi kwezinkumbi zabantu ebezethamele umcimbi eMoses Mabhida Stadium, obekukhona kuwo nezicukuthwane ebezivela kwamanye amazwe. UMnu Ramaphosa nguyena futhi owe thule inkulumo eqavile kulesi sidlo sakusihlwa.


Igama leNkosi Buthelezi belingekho ohlwini lwezicukuthwane ebezimenywe kulo mcimbi wesidlo sakusihlwa obusezingeni eliphezulu.
Phakathi kwabebehleli eduze kweSilo etafuleni eliphambili bekukhona yena uMnu Ramapho-sa, uMnu Jacob Zuma owayengumengameli wezwe, uMnu Thabani Nyawose ongusomlomo kaMasipala weTheku, uNdunankulu waKwaZulu-Natal uNkk Nomusa Dube-Ncube noNdlunkulu weSilo uNtokozo uKaMayisela. Indodakazi yeNkosi Buthelezi, uMntwana Sbuyiselwe Angela Buthelezi, itshele ILANGA izolo ngeSonto ukuthi bamangele, kabazi ukuthi kungani uNdunankulu kaZulu neSilo ekhishwe inyumbazana kulo mcimbi. Ichaze lokhu okwenzekile njengento ewumunga. Ithe kabazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuba angamenywa.


“Kasinayo impendulo futhi kasinalwazi lokuthi kwenzeke kanjani ukuba angamenywa. Naye umqambi wendlela (iNkosi Buthelezi) akazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi angamenywa,” kusho uMntwana uSbuyiselwe. Uthi bebelokhu bezwa emini (emcimbini obuseMoses Mabhida Stadium) kulokhu kuthiwa sesiyobonana esidlweni sakusihlwa, badideka nje ukuthi kukhulunywa ngani. Uveze ukuthi baqale ukuqaphela esidlweni sasemini emuva komcimbi omkhulu ukuthi kukhona okushaya amanzi. Uthi emuva komcimbi omkhulu, esidlweni sasemini, iNkosi Buthelezi ibihlaliswe noMntwana uPhilemon waKwaFihlinqindi ongomunye wabantwana abaqavile eNdlunkulu kaZulu, bese kuba ngamalungu omndeni wayo.


Bebehlaliswe egunjini elisehhotela iRadisson Blu, eMhlanga. Utshele ILANGA ukuthi badidekile nje ukuthi ezinye izicukuthwane zikuphi. Uthe khona ngoMgqibelo ngaphambi kwalesi sidlo sakusihlwa kuke kwafika izinyane leSilo uZwelithini kaBhekuzulu eNkosini Buthelezi, elingumafungwase waKwaKhangelamankengane, lathi lithunywe ngamanye amazinyane, liyobika kuyona njengoNdunankulu kaZulu neSilo ukuthi kawamenyiwe kulesi sidlo, kwayishaqisa lokho (iNkosi Buthelezi). UMntwana uSbuyiselwe ukhulume neLANGA emuva kokuphawula kwakhe kuFacebook, ezwakalisa indumalo ngokukhishwa inyumbazana kukayise kulo mcimbi. Kulowo myalezo abewufake kuFacebook, uthe okuxakayo ngalesi sidlo esikhethekileyo, wukuthi kumenywe umhlaba wonke kodwa kwashiywa ngaphandle “umqambi wendlela”.

<
Uthe ngesikhathi ubukhosi bukaZulu buphuma bungena ezinkantolo, bumangalelwa yilabo abaphikisana nabo, bekungekho namunye kulezi zimenywa ezikhethekileyo ebezibusa neSilo kulesi sidlo sakusihlwa, ukuyokweseka. Uthi kuyaxaka ukuthi ngoba nakhu iNkosi Buthelezi isiwenzile yawuphothula umsebenzi wokulwela ubukhosi baKwaZulu, bese lezi zicukuthwane zibona ukuthi zinale mizwa yemfudumalo engaqondakali ngeNgonyama. Okhulumela iNdlunkulu kaZulu, uMntwana uThulani, uthe ngeshwa naye ubengekho kulo mcimbi wesidlo sakusihlwa. Uthe usuke eMoses Mabhida Stadium wahamba ngenxa yokuthi ubengaphilile, wathi ngeke akwazi ukuphawula ngalo wase-ICC ngoba akanalwazi ngohlelo lwawo.Uthe kodwa akakholwa ukuthi ubuhlelwe wuhulumeni ngoba ukube bekungokahulumeni, kumele ngabe ubenalo ulwazi njengoba ubeyingxenye yokuhlelwa komcimbi omkhulu. Silobe lapha kungakatholakali ukuthi ngubani obehlela umcimbi.

Previous articleKuxwayiswa abafundi baka-matric ngokukopela
Next articleUkudideka kwiPirates ngaphambi koweMTN8