Ukhuthaza imbokodo ukuba ingakushalazeli ukuphatha izikole

286

MTHOBISI SITHOLE

UGQUGQUZELA abesifazane ukwamukela inselelo yokuphatha ezikoleni ezisengeni eliphezulu kwezobuchwepheshe, bengazibukeli phansi. Lokhu kushiwo uthishanhloko waseMandla Mthethwa School of Excellence uNkk Jabulile Mngomezulu (54) endaweni yaseNdumo, eJozini ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude. Usho lokhu ngenxa yokwethenjwa kwakhe kwezemfundo enikezwa umsebenzi wokuba inhloko yalesi sikole nyakenye.
“Izinto ezinkulu zisifanele singabantu besifazane, kodwa kwezinye izikhathi kuyaba khona ukwesaba ikakhulukazi uma unikezwa umsebenzi omkhulu njengokuphatha lesi sikole ngoba nezinqumo ezinkulu ezithinta sona, zithathwa ehhovisi lenhloko yomnyango wezemfundo emgungundlovu,” kusho uNkk Mngomezulu.

Ngesikhathi kuvulwa lesi sikole kuMandulo (September) ku-2018, siphathwe uDkt Bhekisisa Mthabela owayenguMqondisi wesifunda kwezemfundo ePinetown. UMnyango wezeMfundo wamulanda esethathe umhlalaphansi, ngaphambi kokuba wawuzame ukulanda uthishanhloko waseBizimali High eNkandla uMnu Ntandoyakhe Ntuli. UNkk Mngomezulu bekade eyisekela likaDkt Mthabela obenguthishanhloko wakulesi sikole kusukela ngo-2020. Utshele leli phephandaba ukuthi ukusebenzisana nengqwele yezemfundo uDkt Mthabela, kusize kakhulu ekutheni asebenze ngokuzimisela.

“Bekungelula ukubamba izintambo, kodwa ngenxa yokuthi umsebenzi bese ngiwufundile kwasebenzeka. Ngizimisele ukwenza kahle kakhulu ukuze ngelinye ilanga ngishiye umlando omuhle ngalesi sikole ngoba zikhona zonke izinsiza kusebenza,” esho.
UMnyango wezeMfundo uziqhenya ngaso lesi sikole esifundazweni KwaZulu-Natal ngokwesakhiwo saso okubalwa ne-Anton Lembede School of Maths and Science esiseLamercy, eThekwini. Lezi zikole zinakho konke okudingwa wumfundi, kufundwa ngama-tablets, akubhalwa ngoshoki ebhodini, kuhlalwa ngaphakathi, zifunda ngohlelo lwesimanjemanje lwe-Forth Industrial Revolution okunezifunda zeCoding neRebotics eziqalwa kwaGrade-8 kuya ku-9. Ngonyaka ozayo lesi sikole sizobe sikhiqiza umatikuletsheni wesithathu. Kulo nyaka sikhiphe umfundi obaqwaqwade bonke esifundazweni KwaZulu-Natal kumatikuletsheni wanyakenye, kanti njengamanje sisematheni ngomfundi waso owakhe inhliziyo yemoto ezishayela yona aqokwe ngayo ukuyomela elakuleli e-Indonesia mhlaka-2 kuNhlaba (May). Uthishanhloko uthi nakulo nyaka bakhona abafundi ababili aziqhenya ngabo.

“Sisebenza kanzima, othisha bayazimisela ngoba asifuni ukwehluleka ekubeni isikole sethu sinikezwe zonke izinsiza kusebenza. Ngokwesakhiwo sesikole nezinsiza, kukhona konke okudingwa ngumufundi esikoleni. Ngakho-ke, sinabo abafundi ababili esithembile ukuthi bangasibeka ebalazweni ngonyaka ozayo uma sekukhishwa imiphumela kamatikuletsheni,” kusho uNkk Mngomezulu.
Utshele ILANGA ukuthi amaqhinga abawasebenzayo okukhuthaza abafundi ukuze baphase kahle, njalo isigaba nesigaba sonyaka kumenyezelwa abafundi abawu-20 abaphase kahle. Uthi kuyabakhuthaza nabanye abafundi lokho ngoba silwela ukuthi kuphaswe ngaphezulu kuka-68%,” esho.

Lesi sikole siphinde sakhiqiza uthisha ovelele emncintiswaneni wezindondo zothisha kuzwelonke nyakenye. Uthishanhloko uncome othisha bakhe ngokuzimisela kwabo emsebenzini abawenzayo. Uthi ezifundweni eziwu-16 ezenziwa kulesi sikole, asikho isifundo esingatholwa o-A kusona. UNkk Mngomezulu ufunde e-University of KwaZulu-Natal wathola iziqu ze-Masters kwi-Administration. Ufundise e-University of Fort Hare umkhakha nase-University of Walter Sisulu izifundo ze-Commerce nolimi wase esefundisa eMasibonisane High naseMachakweni High esebuyela esifundazweni ngenxa yomshado obuphoqa. Uthathwe eMchakweni High eqashwa eMandla Mthethwa ngenxa yamagalelo akhe. EMandla Mthethwa School of Excellence kunabafundi abawu-550, othisha bawu-35, kukhokhwa u-R15000 umfundi ehlala ngaphandle, uma ehlala ngaphakathi u-R39 000.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleI-ANC izoziphosela inselelo isinqumo esivuna iMK
Next articleUZwide usezakhele ugazi kubathandi bomculo kamaskandi