Ukhuza ibuya kumabonakude owaduma kwiGenerations

265

UKagiso Rakosa uzolingisa indawo kaPuleng emdlalweni iMagaeng

NGUKAGISO RAKOSA

LUCKY CAIN
UKHUZA ibuya ngemuva kweminyaka engabonakali kumabonakude umlingisi uKagiso Rakosa, owazakhela udumo edlala indawo kaSharon emdlalweni owuchungechunge iGenerations. Le ntokazi, ezobonakala emdlalweni osihloko sithi Magaeng, ozoqala ukukhonjiswa namhlanje ngoMsombuluko kuMzansi Magic, ithi kakukhona ukuthi ibinyamalele emkhakheni kaqedisizungu, kodwa wukuthi ibingabonakali kumabonakude. “Ngamafuphi, bengilokhu ngikhona, into nje wukuthi bengingabonakali kumabonakude,” kusho uKagiso. Uthi uzizwa ejabulile ngokuba yingxenye yalo mdlalo kwazise udlala indawo yowesifazane owehlukile kuhlobo lomuntu nguye kodwa ophokophele, ozimisele ngomsebenzi wakhe.

Echaza ngendawo azoyilingisa kulo mdlalo, ongene esikhaleni sobizwa ngeSifiso, uthi uzodlala ekaPuleng Morolong oyiphoyisa elizimisele ukwenza umsebenzi walo ngokuseqophelweni eliphezulu. “Ungowesifazane okubizelwe ukuba yiphoyisa ngoba ukwazi ukubona ingaphakathi lomuntu, futhi nezinsolo ahlale enazo ngomuntu zihlale zimholela kokuthile.” Wethembise ababukeli ukuthi bazowuthakasela lo mdlalo njengoba ungeke ugxile ezintweni ezijulile kuphela, kodwa kuzokuba nezigameko ezizobashiya behleka kubebuhlungu izisu. Lo mlingisi uphinde wababaza nohlobo lwabalingisi kulo mdlalo. Uthi uzizwa ethobekile ngokusebenza nabalingisi asebezakhele igama kulo mkhakha okubalwa kubona uKhabonina Qubeka noThemba Ndaba abadlala izindawo eziphambili kulo mdlalo.


UKhabonina, odlala indawo kaZama, uyaziwa nakweminye imidlalo njengoba eyingxenye yomdlalo osematheni kulezi zinsuku, uShaka Ilembe. Ngakolunye uhlangothi, uThemba yena odlala indawo kaBheki uyinkakha njengoba eseke wabonakala emidlalweni eminingi. Muva nje, ubedlala indawo kaBrutus kwiThe Queen engasekho emoyeni. Abanye abalingisi abadumile abayingxenye yeMagaeng, kubalwa noThato Molamu, uTina Mnumzane noSdumo Mtshali, ukubala abambalwa. Ngaphandle kwabanedumela kulo mdlalo, kukhona noPhupho Gumede ozakhele udumo ngokuswenkisa osaziwayo okubalwa kubona u-Ayanda Ncwane, uSithelo Shozi noNomzamo Mbatha.


UPhupho, ozokube eqala ukuveza ikhono lakhe lokulingisa kulo mdlalo, uke wabonakala ohlelweni iThe Real Housewives of Durban. UKagiso uthi kuyamkhuthaza ukubona umkhakha kamabonakude ukhula kuleli njengoba isiminingi imidlalo esezingeni eliphezulu ekhiqizwa eNingizimu Afrika. Uphinde wancoma nabalingisi abasakhula abakhombisa ukuzimisela nokuba sezingeni eliphezulu futhi abangenankinga nezinguquko ezenzekayo kulo mkhakha.

Previous articleUHLAWULE NGEZINKOMO NEZIMBUZI UMNDENI’WOBULALE’ ISANGOMA
Next articleKushiswe amanye amaloli (6) eKZN