UKhuzani usola oweMK ngokumfuna intshontsho kolwezisebenzi ezidiliziwe

85

MTHOBISI SITHOLE

USEDALULE eyempi yentshontsho phakathi kwakhe nomholi weMK Party (MKP) eNdwedwe mayelana nodaba lokudilizwa kwezisebenzi eziwu-56 kweziwu-206 ebeziqashwe yinkampani yakhe, iNdlamlenze Cleaning Services, ehlanza isibhedlela iKing Dinuzulu, eThekwini, umculi kamaskandi, uKhuzani Mpungose. Lo mculi uthi amalungu eMK aphume umkhankaso wokungcolisa igama lakhe ngoba wala ukuwasikela intshontsho lika-R100 000, ngesethembiso sokuthi azothambisa izisebenzi ezilwa eyokudilizwa kwazo. 

Amalungu eMK ahlangane nalezi zisebenzi athi azozilwela. Athe afuna ukuhlangana noKhuzani, amsola ngokuthi uyabaleka uma kufanele kulungiswe lolu daba. UMbhishobhi uBheki Ngcobo, ohola iMK esifundeni iNdwedwe, uthe ufuna ukuhlangana noKhuzani ngalolu daba, kodwa lo mculi uthi ngeke ahlangane neMK ngoba ukudilizwa kwezisebenzi kwenziwe kulandelwa yonke imigomo elawula ukuqashwa kwazo. Uthi lezi zisebenzi zihluleke wukulwa le mpi ngenyunyana yazo kanti nakwaCCMA zitsheliwe ukuthi akukho okuphambane nomthetho ngesikhathi zidilizwa.

“Okwenza nginqabe ukuhlangana nombhishobhi wukuthi ufuna simkhokhele u-R100 000 ukuze ezokhuluma nezisebenzi, azehlise ulaka. Mina-ke nginqabile. Lezi zinsolo zabo abazenza ngami, ziyingxenye yokulwa nami ngoba nginqabe ukuhlangana naye. Uma ungalalela i-video eqoshwe kukhuluma umbhishobhi, uyakugcizelela ukuthi yena ufuna mina, hhayi abantu abamele inkampani yami. Indaba inemali phakathi lena afuna ukudizelwa ngayo. Kubuhlungu uma kukhona abantu abazosebenzisa igama leMK ukufeza izinhloso zabo zokukhohlakala,” kusho uKhuzani. Uthi ngesikhathi ethola le thenda eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natal, wayetshelwe ukuthi inkampani endala – angene emuva kwayo – yayinezisebenzi eziwu-122, kwathiwa yena kufanele ezakhe zibe wu-150. Uveze ukuthi esengenile emsebenzini, wathola ukuthi empeleni le nkampani ephumile ibinezisebenzi eziwu-178. 

“Inkampani yami kayiyenzanga inzunzo, ngoba ngesikhathi ngingena kulo msebenzi, akekho umuntu owaxoshwa emsebenzini, kodwa ngiqhubekile nezisebenzi engizifice zikhona (okwenze zagcina ziwu-206),” esho.

UMbhishobhi uNgcobo uthi kungamampunge ukuthi wake wafuna imali kuKhuzani. Uthi akaze akhulume naye futhi kabazani, wathi bayamdinga futhi bazoqhubeka nokulwela izisebenzi.

Previous articleIthembise lukhulu iMeya yeTheku eqokwe ngo-elethu
Next articleIjaji lithi owayengungqongqoshe kumele abekwe amacala ngokushona kwabawu-144 kolwaseLife Esidimeni