Ukudayisa emgwaqweni kumzalele ibhizinisi

550

THANDI ZONDI

UKUKWAZI ukonga nokuhlonipha imali kumzalele ibhizinisi obedayisa emgwaqweni, uMnu Mduduzi Kweyama (50) waseMpumalanga, eHammarsdale, osenesitolo sekhofi enkabeni yeTheku esibizwa ngeM Coffee.
Uthi uqale ukudayisa emgwaqweni, erenta itafula kowomdabu waseNdiya, enezingcingo zokufona. Uthi kuthe ngokuhamba kwesikhathi lagcina seliwele ngakuyena itafula ngo-2001.
“Ngivele ngengeza ezinye izingcingo, ngabe sengidayisa uswidi, ama-chips ne-airtime. Ukuhamba kahle kwebhizinisi kwenza ngagcina sengidayisa amakhekhe okubamba umoya nalawo ayisikali esikhulu. Ngokwenza lokhu ngikwaze ukondla umndeni wami nokuthenga umuzi,” esho.

USHAYEKILE KUBHEDUKA UKHUVETHE

Njengoba itafula lakhe laliphambi kwebhange iFirst National Bank (FNB), uthi kunemenenja eyambuka yamthanda, yagcina isimqashile, kepha kakubanga yisikhathi eside. “Ngenxa yokuthi imali ebengiyihola ebhange beyincane kunengiyenza ngokudayisa emgwaqweni, ngigcine sengihosha imfe – ngabuyela esitendeni engabe sengibolekise ngaso,” echaza.
Unyaka okubheduke ngawo ukhuvethe kuleli u-2020, uthi kube ngonzima kakhulu ngenxa yokungavumeleki ukudayisa emgwaqweni. “Bengiphoqeleka ukuthembela emndenini nakubangani ukuze ngidle, kwazise ibingasekho imali engenayo.”

IZINSELELO ZOKUDAYISA EMGWAQWENI

Uthi uma udayisa emgwaqweni uhlangabezana nezinkinga eziningi ezinye ezidalwa yisimo sezulu. Uthi izinto abazithengisayo kazizwani nelanga futhi kazizwani nemvula, phezu kwalokho nomasipala washaya umthetho wokuthi izitende zingambozwa.
“Nabokufika nabo banomthelela endleleni amatafula asebenza ngayo ngoba izitolo zabo ziphambi kwamatafula ethu futhi badayisa lezi zinto esizithengeisayo ngamanani aphansi. Nathi-ke sisodwa kunokuncintisana okukhulu ngenxa yokuthi sidayisa into eyodwa,” esho.

UKUZALEKA KWESITOLO SEKHOFI

Uthi isitolo sakhe iM Coffee sizaleke ngenxa yokuthanda ikhofi. “Ngiwuhlobo lomuntu okhonze umculo, kimina uhambelana kahle kakhulu nokuphuza ikhofi. Ekhaya nginemishini emithathu yekhofi, yinto ebenginayo emoyeni wami ukuthi ngelinye ilanga ngifisa ukuba nesitolo sekhofi,” esho.
Uthi bekunemali abelokhu eyonga, kuthe uma kuvela indawo erentisayo wavele washona khona, yize ubengenalo ulwazi olutheni ngalo mkhakha.

USEBENZISANA NEBHIKAWOZI LOMUNTU OMNYAMA

Ngaphambi kokuqala ukusebenza, uthi uzihluphile ngolwazi ecela usizo kubadidiyeli bekhofi abehlukene, efuna indlela yokulenza nokusebenzisa umshini. “Maduzane ngizoyothuthukisa ulwazi enginalo ngokwenza i-barista course. Ngemuva kwalokho eminyakeni ezayo ngifisa ukuthi ngivule esinye isitolo sekhofi.”
Uthi amakhekhe namasemishi awadayisayo uwathenga kwibhikawozi yomuntu omnyama ngoba kubalulekile ukwesekana. Kwabafisa ukungena ebhizinisini uthi: “Yonga imali futhi uyihloniphe. Uzinike ithuba lokucathula kancane, kuze kube ibhizinisi liyakhula,” esephetha.

Okunye ngaye:

  • Ukhonze umculo, ukufunda izincwadi nengadi;
  • Unendodakazi eyodwa;
  • Uqashe omunye ukuba aqhubeke nokudayisa etafuleni lakhe nakuba esene-coffee shop.
Previous articleAyofa amaqhawe kodwa ziyosala izibongo
Next articleAkuthi diki kwiPA evimbe abaseZimbabwe emngceleni