Ukukhathazeka ngokudlwengulwa kwabantu ematekisini

212

BHEKI NDLOVANA

KUNOKUKHATHAZEKA ngokudlanga kwenkinga yokudlwengulwa kwabantu ezithuthini zomphakathi, evele ngoLwesihlanu ekomidini lasePhalamende eliqondene nezamaphoyisa.

UNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele (osesithombeni), uyavuma ukuthi impela usuthanda ukuvama lo mkhuba.

Ukukhathazeka kuvezwe nguMengameli African Christian Democratic Party (ACDP), uMfu Kenneth Meshoe, oyilungu laleli komidi. 

   Ubuze kuCele ukuthi ithiwani indaba yezigameko zokuhlukunyezwa kwabantu ngokushaywa nokudlwengulwa ezithuthini zomphakathi, ikakhulukazi ematekisini.

Uthe bathole ukuthi kunabesifazane abahlukumezekile ngenxa yezigameko abazibona zenzeka kwabanye, ezenzeka kubo uqobo nezinye abezwa kukhulunywa ngazo – ezenzeka ezithuthini zomphakathi. Ubuze kuCele ukuthi yiziphi izinhlelo amaphoyisa anazo ukulwa nale nkinga. 

UCele uqale wavuma ngesikhathi ephendula, wathi ziyenyuka izibalo zabantu abadlwengulwa ezithuthini zomphakathi, wathi ucabanga ukuthi zande kakhulu ematekisini nasezitimeleni.

Uthe isimo sibonakala sibhebhetheka nasezimotweni ezincane ezisebenzisa uhlelo lobuchwepheshe besimanje, i-Uber neBolt. 

NgoLwesihlanu, uCele wethule izibalo zamacala obugebengu kuzwelonke, enzeke phakathi kukaNtulikazi (July) noMandulo (September). 

Previous articleLilengela eweni ikusasa likanozinti weChiefs
Next articleUquleke enkantolo obecelela umfowabo uswazi oluncane kwelokubulala inkosikazi