Ukukhathazeka ngokwenyuswa kwezintela eNingizimu Afrika

168

BHEKI NDLOVANA 

SEKUQUBULE ukukhathazeka ukungaphumeli obala kukaNgqongqoshe wezeMali, uMnu Enoch Godongwana (osesithombeni), akhiphe impendulo eqondile mayelana nokuthi zikhona yini izinhlelo zokwenyusa intela ngonyaka ozayo. 

Kubikwa ukuthi ukungabi khona kwempendulo eqondile kukaGodongwana, kukhomba ukuthi kungenzeka zenyuswe izintela.  

UDkt Dion George oyilungu le-DA ePhalamende, uthi bakhathazekile ngokungaphumeli obala kukaGodongwana. 

Uthi uma kwenzeka noma yiyiphi intela yenyuswa, bazoya enkantolo ukuphikisa leso sinqumo. 

Uzwakalise ukuthi bakholwa wukuthi ukwenyusa kwezintela kuzobhebhethekisa inkinga yokungakhuli komnotho wezwe, kudikibalise nabatshalimali, kwandise ingcindezi kubathengi abavele bethwele kanzima. 

NgoLwesine iDA ibuze uGodongwana ngendaba yezintela ngesikhathi ephendula imibuzo ePhalamende, emuva kokwethula
inkulumo yakhe yesabelomali ngoLwesithathu.  

Kuleso sabelomali esibuyekeza ukusetshenziswa kwemali kahulumeni iminyaka emithathu, uGodongwana ucacise ngezinkinga zokushoda kwemali kuhulumeni, wathi indlela isimo esibi ngayo, uhulumeni uphoqeleka ukuba unciphise izindleko, futhi uboleke enye imali. 

UGeorge usola uhulumeni ngokuthi ukuhlongoza kwawo ukwenyuswa kwezintela, kukhombisa ukungabi nandaba
nenhlalakahle yomphakathi. 

Uthi ukuthweswa kwabantu umthwalo wentela emba eqolo kuzobenza bagweve ukukhokha. 

bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleInkatha “ijijimeza” imeya yeTheku ngejozi
Next articleLizibulale nengane yasekhweni iphoyisa “ebelingafuni” ukwaliwa