Ukushaya ngolonwabu komnyango kusukumise umasipala wahlela ukuzakhela ibhuloho

312

MTHOBISI SITHOLE

UKUSHAYA ngolonwabu koMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal esikhalweni sokuhlumezeka komphakathi waseColita, eMtshezi, kuholele ekutheni uMasipala Inkosi Langalibalele usukume uzakhele ibholoho. 

Imeya yalo masipala, uMnu Mduduzi Myeza, ithe kunemibiko eminingi yokulimala kwezingqalasizinda okuphela isikhathi eside bebike emnyangweni, becela ukusizo, kodwa uhlelo luhamba kancane. 

Itshele ILANGA ulithi veze ukuthi abafundi bebethwele kanzima uma kufanele baye ezikoleni, futhi nomphakathi ungaphephile uma uwela umfula. “Kunemisebenzi yentuthuko okufanele yenziwe wumnyango wesifundazwe, wumasipala wesifunda nowasekhaya. Lokhu esikwenzayo kwenziwa wumnyango, kodwa ngenxa yokubona usizi lwabantu bakithi, ngeke sigoqe izandla,
singangeneleli,” kusho uMyeza.

Uthe leli bhuloho lizodla u-R6,7 million kanti ukwakhiwa kwalo kufanele kuthathe izinyanga eziwu-6. Uqhube ngokuthi lisekhona ithemba lokuthi umnyango usazokwelekelela ngokulungiswa kwengqalasizinda okubalwa kuyona nemigwaqo eyalinyazwa yizikhukhula
eminyakeni edlule.

Ilungu lomphakathi, uMnu Mqashelwa Mazibuko, lithe ukwakhiwa kwebhuluho kuzokwenza ushintsho empilweni
yomphakathi.

Previous articleI-MKP isilufake eNkantolo yoMthethosisekelo olokuhlala kwePhalamende ngoLwesihlanu
Next articleAbazali bazithengele imoto ezosiza esikoleni