Ukuthengwa kombhede kukhiphe izidumbu

1118

Inhloko yekhaya iqothe umndeni icikwa “yisipho” samadodana ayo kumkayo

UMNU Mjabuliseni Sibiya ongakwesokunxele udubule umndeni wakhe, kwashona amadodana akhe amabili okunguMnu Themba noMthabeleni Sibiya, maqede naye
wazibulala.

THANDEKA NGOBESE
KUDUMA amakhanda emndenini wakwaSibiya, eNtandakuwela, oLundi ngesenzo somnumzane wakhona ongqokloze ngenhlamvu izingane zakhe ezintathu, umkakhe nomakhelwane maqede wasibhekisa kuyena isibhamu wazibulala, ecikwa wukuthi amadodana akhe athengele unina umbhede. Kulesi sigameko kushone uMnu Mjabuliseni Sibiya (63) amadodana akhe amabili uMnu Themba (39) noMnu Mthabeleni (34) Sibiya. Kwathi unina wabo uNkk Sizakele Sibiya (58), nendodana yakhe encane uMnu Minenhle Sibiya (28) nomakhelwane wabo uMnu Msawenkosi Sikhakhane (44), baphuthunyiswa esibhedlela belimele kabi.


Ngokuthola kweLANGA ngoMnu Mphiliseni Sibiya ongomunye wamadodana kaMnu Sibiya, osindile, uthi umbhede obubangwa ubuthengwe nguye. “Ubaba ubengumuntu onenhliziyo elukhuni nje, futhi emhlukumeza umama. Ubeseze waphuma ixhiba lakhe, ehlala endlini engezansi umama esendlini engenhla. Okususe umsindo wukuthi ngithengele umama umbhede njengoba sithe sifika nawo nabafowethu, wabuza ukuthi siwuyisaphi, akawudingi ekhaya. “Siqhubekile sawufaka sase sihamba. Kuthe singakahambi ibanga elitheni umama wasifonela ethi asibuye uyafa la ubaba umlwisa ngombhede. Sithe uma sifika umama ubethwele izandla ekhanda umfowethu uThemba ehamba phambili ubaba waqala wadubula ebhekise kuyena, nokuthe uma omunye umfowethu uMthabeli ebuza ukuthi kwenzenjani ubaba wadubula yena, baphelela khona lapho.


“Mina ngivele ngajika ngabaleka ngoba izinhlamvu bezi-dlula ezandleni la kumina ngibaleka. Umama umdubule sengibalekile njengoba isibhamu besilokhu siqhumile nje,” kusho uMnu Sibiya. Uthi umakhelwane wabo uMnu Sikhakhane uzwe ukuqhuma kwesibhamu nomfowabo omncane uMinenhle ekhala ethi njengoba usubadubulile abafowethu nomama nami ngidubule. “Kuthe uma engena egcekeni uMnu Sikhakhane ezolamula, ubaba wamdubula wadlulela kuMinenhle ngaphambi kokuthi naye azidubule. “Ubenakho ukuthi uma sithi senzele umama izinto ezinhle, asilwise. Saqala sathengela umama itafula elinezitulo, ubaba wazithatha engafuni zingene endlini kamama ethi akahlale ecansini.


“Umama mdala uyagula ulala esipontshini. Uma sizama simthengela umbhede sekufanele sife ngalokhu. Umama selokhu kwathi nhlo akakwazi ukujabula, ubehlala eshaywa la ekhaya, nakuba ubengasashaywa wasizwa ukukhula kwethu, sesishaya phansi ngonyawo uma ethi uyamthinta. Nathi ugcine ngokusixosha sazakhela imizi yethu. Ubengafuni muntu nje angazi ukuthi wayedalwe kanjani,” kusho uMnu Sibiya.Uthi unina nomfowabo bomncane nomakhelwane bayelulama esibhedlela akholwa wukuthi kuzothi kungcwatshwa ngeSonto elizayo babe sebephumile esibhedlela. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLt Colonel Nqobile Gwala, uthi kuvulwe idokodo lophenyo ngalolu daba. thandeka.ngobese.ilanganews.co.za

Previous articleUvalo kubazali ngabafundi baka-matric
Next articleBasola isibhedlela ngobudedengu