Ukuvulwa kwezikole kudale umunyu kumfundi ongaphilile

317

THANDI ZONDI

KUBE wusuku lwezinyembezi kuvulwa izikole kuMsizi Sibisi (12) ebona ontanga yakhe bejabulela ukuya esikoleni yena engakwazi ngenxa yesimo sempilo.

ILANGA lixoxe nonina uNkz Zama Msibi (38), waseMachobeni, eNanda othe bekunzima ukwenza indodana yakhe ikuqonde ukuthi kungani ingayi esikoleni njengoba bekumele iyoqala u-grade 8. “Ngifikelwa wumunyu ngoba ngiyamazi usithanda kangakanani isikole futhi uwuhlobo lwengani ehlakaniphile nasesikoleni. Kodwa ngenxa yobuthaka bempilo, ngiphoqeleke ukuba ngimhlalise,”esho.

Elandisa ngokugula kwendodana yakhe uthi kuqale ngoMbasa (April) ngonyaka owedlule, lapho kutholakale khona ukuthi inesifo sofuba (Tubercolosis) ngemuva kokukhala ngobuhlungu kusona. Iqale imishanguzo yokuselapha ngoNtulikazi (July) isimo saqala ukuba sibi, wagcina eyihambise kudokotela ozimele obabhalele incwadi yokuya esibhedlela.
“Kutholakale ukuthi unenkinga yenhliziyo, kwathiwa imbozwe yinto ewulwembu,” esho.

Uthi banikezwe umshini ongango 10 litre aphefumula ngawo, uma kuphele ugesi usebenzisa ama-cylinder lawa afana nawasemtholampilo. Uthi kunzima ukuthi indodana yakhe ingadlala emnyango noma iye esikoleni njengoba isebenzisa le mishini.

“Ngifisa ukuthi athole umshini lo otshathwa njengobhaka ukuze akwazi ukubuyela esikoleni ngoba ubuye aphelelwe wumoya, nokuyinto eyenza angakwazi ukuba nempilo efana neyezinye izingane. Lokhu kuzomsiza ukuthi angahlali ndawonye, akwazi ukuzivocavoca ngokudlala,”echaza.

UNkz Msibi ucela noma yiluphi usizo olungasiza indodana yakhe njengoba engasebenzi. “Ngamaholidi kaZibandlela (December) ngithole umsebenzi, kwadingeka ngiwuyeke ngoba uMsizi ubexinekile samphuthumisa esibhedlela. Impilo inzima ungumuntu okumele abe ngaphansi kweso elibukhali ngaso sonke isikhathi,” kuphetha yena.
tzondi@ilanganews.co.za

NGUMSIZI Sibisi (12)
Previous articleUchaza ngokujoyina uhlelo lwabesifazane
Next articleBathelwe amachaphazelo ababulawe nenduna yesifazane