“Ukwesula kukaMolefe akuhlangene nezinkinga zaseTransnet”

208

BHEKI NDLOVANA 

UMNYANGO wezamaBhizinisi kaHulumeni, oholwa nguMnu Pravin Gordhan, ongungqongqoshe, uthi ukwesula kukaMnu Popo Molefe (osesithombeni) esikhundleni sokuba
yilungu lebhodi yeTransnet, makungahunyushwa ngokuthi kuhlobene nezinto ezenzeka ngaphakathi kule nkampaneni. 

UMnu Molefe usula nje, le nkampani isematheni ngenxa yesiphithiphi esihambisana nokwesula kwezikhulu ezisezikhundleni eziphezulu.   

Ngokusho komnyango kaGordhan, uMolefe wesule ngenxa yezizathu eziqondene nempilo yakhe yangasese. 

UMolefe – obeseyilungu lebhodi elejwayelekile – uke wabangusihlalo webhodi yale nkampani ngaphambi kokuba
kungene uMnu Andile Sangqu. 

Wesula nje, akukapheli sikhathi singakanani kwesule obeyisikhulu esiphezulu sale nkampani, uNkz Portia Derby, uNkk Nonkululeko Dlamini
obeyisikhulu esengamele imali yeTransnet noNkk Siza Mzimela obephethe iTransnet Freight Rail (TFR), okuwuphiko lweTransnet oluqondene nokuthuthwa
kwempahla ngamaguzu. 

UGordhan ubonge uMnu Molefe ngeqhaza abe nalo eTransnet. 

Previous articleAkusensuku zatshwala siphenduke imikhovu yabokufika
Next articleI-IFP ishaya amakhala ngohlelo lwama-number plate amasha